ค่าวปาแอ่วพม่าเจ้า

ค่าว กะโลง กาพย์ กลอน ฯลฯ

ค่าวปาแอ่วพม่าเจ้า

Postโดย ป้าลาวัณย์ » Thu Jun 24, 2004 11:50 pm

ไปพม่า - พฤศจิกายน ๒๕๓๙

ไหว้วอนขอ มือยอกราบนบ นึกถึงท่านเจ้า อินทา
เทพารักษ์ มเหสิกขา กราบไหว้วันทา ปวงเทพทั้งนั้น
ขอมาจ้วยกึ้ด ค่าวฮื่อกับฉัน วิงวอนเทวัญ ท่านไท้

ข้าเจ้าเขียนค่าว กำเมืองนั้นไซร้ ตั้งใจ๋แถมเตื้อ ลองดู
ยากเย็นจะได เป๋นดีไค่ฮู้ ถ้าบ่ได้ลองดู จะฮู้จะได
เจ๊าตี้สิบสอง ปากั๋นล่องใต้ ไปถึงเมืองกอก ฮั่นแล

ได้จื้อว่าถึง ยื่อๆหย่องหยอก ลูกบอกจะมา หาแม่
ปั้ดเว้อปั้ดว้า กว่าจะเซาะปะแม่ ได้ปะกั๋นแน่ ตี้ฮ่อมตางเตีย
อู้กั๋นกำเดียว แม่ไปพม่า สิบวันจะมา ว่าอั้น

เฮือบินจากไทย ไปถึงพม่า เปิ้นทำเวลา ชั่วโมงเดียว
ก่อถึงย่างกุ้ง เฮามุ่งลดเลี้ยว ปาไปกำเดียว ตี้พักคืนนี้
คืนเดียวตะอี้ ตี้เฮาน้องปี้ แล้วจะได้จรลี ต่อไป

ตื่นเจ๊าตี๋ห้า ปากั๋นไปไหว้ พระธาตุเจ้าไซร้ ปู่จา
ชเวดากอง ร่ำลือนักหนา งามแต๊งามว่า จะเป๋นจะได
ฟังกำเปิ้นว่า บ่เหมือนจะได้ มาไจกับต๋า หันแจ้ง

ตั้งเจ๊าจ๋นแลง ตั๋วจ๋นปอแห้ง แอ่วแยงผ่อพระ สบาย
นั่งนอนไสยาสน์ มีท่าตังหลาย คล้ายๆของเฮา ตี้เมืองเจียงใหม่
แลงมาเฮาฟั่ง ขึ้นนั่งรถไฟ เตียวตางไปไก๋ ถึงมัณฑเลย์

รถไฟของเปิ้น เหมือนเฮานอนเปล แป๋งท่าจั้ดเท่ นอนบ่ได้
กั๊บอกกั๊บใจ๋ ไผว่าจะได อัดอั้นตั๋นใจ๋ รถไฟพม่า
เหมือนได้ขี่ม้า หกหลังหกหน้า เหมือนไจ้จะไป ต๋ามราง

เป๋นหยั๋งจะอี้ หมู่เฮาคนดี ตั้งใจ๋จะหนี รถยนต์
แล้วหนีบ่ ป๊น ก่อต้องมาทน ขี่ม้ารถไฟ แต่ไปต๋ามร
เมื่อไดฟ้าสาง ฟ้าแจ้งจางปาง ก่อคงจะป๊น ก๋ำเวร

เว้นจากเว้นจี๋ เห็นทีขอเว้น บ่ขอหลงกล พม่า
คงได้ตะอี้ จะต้องจัดท่า เดือนขึ้นเกิ่งฟ้า ยังนอนบ่ได้
ปิ้นคว่ำปิ้นหงาย ท่าไดก่อดาย มันหลับบ่ได้ แต๊นา

ไผหลับได้พ่อง ขอลองบอกมา เจื้อเต๊อะปี้ป้า บ่าได้จุ
ลุจ๋นต๊าวแจ้ง ตะวันแมนยอดไม้ ก่อกึ้ดใจ๋ได้ ฝันไปหลายเรื่อง
รถไฟกันนี้ เป๋นดีไค่ไห้ ซักหยดน้ำไจ๊ บ่ไหล

ปี้น้องหมู่เฮา จะเยียะจะได ไค่หัวบ่ได้ อายขี้ฟัน
จ้างมันเต๊อะน่อ ถ้าจะผ่อกั๋น จะว่าไปพลัน ของเฮาทั้งนั้น
ตุ๊เจ้าเปิ้นสอน กิ๋นฮั่นออกฮั่น ปฏิกูลทั้งนั้น ตั๋วเฮา

ผ่านไปวันๆ บ่ฮื่อสูญเปล่า ชีวิตคนเฮา มีค่า
บทเฮียนทั้งนั้น เล็กน้อยบ่ว่า ฮื่อเก็บเอามา สอนใจ๋ตั๋วเฮา
หยังหน้อยก่อเกี้ยด ไฟเผาตั๋วเก่า แล้วมันจะดี จะได

เฮามาคราวนี้ เห็นทีจะได้ กำไฮปิ้กบ้าน แน่นอน
ถ้าเอากำสอน หลวงพ่อตี้วอน ฮ่ำสอนหมู่เฮา จ๋นต๊าววันนี้
จะจ๋ำบ่จ๋ำ บ่กี้กำตะอี้ จ๋นต๊าววันนี้ อย่าลืม

ลูกศิษย์หลวงพ่อ ฮื่อผ่อตะคืน บ่หลับตึงคืน ฮอดแจ้ง
เจ๊าแล้วเจ๊ดหน้า ฮื่อปอต๋าแจ้ง จ๊อกแจ๊กจอแจ เหมือนนกออกฮาง
ถึงมัณฑเลย์แล้ว ก่อบ่ต้องฟั่ง หมู่เฮากำลัง นั่งรถ

มาถึงโรงแรม ขะไจ๋ผดจด จากรถเข้าห้อง อาบน้ำซ่วยหน้า
กิ๋นข้าวเจ๊าแล้ว จะได้ไปท่า เข้าแอ่วผ่อวัง สร้างใหม่
วังเก่าของเปิ้น ตี้เกยยิ่งใหญ่ ก่อถูกไฟใหม้ หายเสี้ยง

กิ๋นข้าวตอนแล้ว ไปแอ่วในเวียง ซื้อของไปฝาก ตางบ้าน
จะไปกึ้ดย่าน ของถูกทั้งนั้น แถมยังจะมา เตื้อเดียวตะอี้
ปี้ป้าน้าอา ไผว่าจะนี้ ก่อฮื่อฟั่งซื้อ เอาไป

จากนั้นก่อไป ไหว้พระผู้ใหญ่ เป๋นตี้สมใจ๋ หมู่เฮา
อายุกว่าร้อย ก้อยๆถามเอา เปิ้นว่ากิ๋นข้าว คาบเดียวตะอั้น
แถมบ่กิ๋นจิ๊น บ่ว่าจิ๊นหยัง เยียะหยั่งเปิ้นนั้น ยาวแน่

สาตุ๊ สาตุ๊ จื้นจมเปิ้นแต๊ แต่ทำบ่ได้แน่ ว่าจะได
กู้คาบกู้มื้อ บ่ต้องสงสัย หยุบจิ้นก่อนไผ กูว่ามันลำ
คาบไดบ่หมี นั่งแป๋งหน้าคว่ำ กูกิ๋นบ่ลำ ซักหน้อย

แล้วเฮาขึ้นดอย ไหว้ธาตุใหญ่น้อย ตี้มีอยู่เต๋ม ลุ่ม-บน
เปิ้นหยังจ้างแป๋ง กาว่าไว้แก้บน กาว่าจะเอา เก็บไว้ปายหน้า
เป๋นดีสังก๋า ถ้าเป๋นหยั่งว่า เฮาถ้าบ่ได้ ไปอยู่โตย

วันพุ่งเฮาไป เปิ้นชวนไปซ่วย ผ้าเจ๊ดหน้าโตย เปิ้นว่า
ได้บุญเต๋มซ๊า ล้างหน้ามหา มุนีตี้ว่า เปิ้นศักดิ์สิทธิ์นา
แล้วฟั่งขึ้นรถ จะไปดอยโปปา แล้วมาพุกาม พักแฮม

คืนนี้เฮามี รายก๋านของแถม เปิ้นปานั่งรถ สำฮาญ
ม้ามันคงเบื่อ ผ่อถ้าจะก๊าน หมู่เฮาตั๋วหลวง บ่าเล่น
กว่าจะถึงวัด ตางไก๋ล้ำเจ้น เป๋นดีเอ็นดู ม้ามันมีก๋ำ

ชเวชิกอง มีของแปลกล้ำ เก้าข้อบ่จ๋ำ ได้หมด
เปิ้นว่าตั๋วธาตุ สะอาดหมดจด เงาบ่มีขด เคลื่อนย้ายไปไหน
มีแถมหลายข้อ เป๋นดีเสียดาย ป๋ายถึงวันนี้ ก่อลืมแล้ว

จั้งมันเต๊อะน่อ ฟังปอเป๋นแนว จะว่าไปแล้ว ดีกู้ตี้
สองวันมานี้ เป๋นดีตุ๊กใจ๋ เขียนค่าวบ่ไป ตั๋นใจ๋อัดอั้น
ตั้งเจ๊ายันค่ำ นั่งรถเต๋มวัน อ่องออเลยตั๋น ไปโตย

กว่าจะถึงอินเล ตี้อวดว่าสวย เฮาบ่หันโตย เพราะมันมืด
แถมถูกหักหลัง เพราะฝรั่งมันยืด เกือบจะได้เกิดศึก หลายคนโมโห
ตึงอิดตึงหิว ฝันไว้ต้องโก้ ปัดโธะ ปัดโธะ น้อตหลุด

จั้างมันเต๊อะเจ้า จะไปสะดุด กับเรื่องกุดดุด ตะอี้
เฮาจะมาดี ลอยกระทงน้องปี้ ในทะเลสาบ ตี้นี่อินเล
รื่นเริงสุดเท่ ฮ้องเพลงสุดเก๋ ลงเฮือออกไป ก๋างน้ำ

กระทงหน้อยลอยลำ บ่มีไผจ๋ำ กำเก่าตี้เฮา โกร๋ธา
ออกจากอินเล บ่ต้องสังก๋า เฮาต้องทรมา นั่งรถโขยก
หกขะหยก หกขะหยก บ่เกยปานป้บ ต้องอดทน

บ่เกี้ยดบ่จ่ม เพราะกั๋วบุญหล่น หนีหายไปเหีย เสียดาย
เต๋มเมืองพม่า แป๋งธาตุเหลือหลาย มากมายไปทั่ว ตึงเมือง
เอาไว้ไหว้สา ขอพระจ้วยเปลื้อง ขอจ้วยคืนเมือง เหมือนเก่า

ซวดซวยไปเมิน บ่เหมือนก่อนเก่า จะเยียะจะไดเล่า อ้อนวอน
ไหว้สา ไหว้สา ผู้คนจ้วยอ้อน ขอพระจ้วยซ้อน ขออยู่ดีกิ๋นดี
พระเจ้าเปิ้นว่า ฮื่อปากั๋นจี้ เยียะก๋านดีดี จะไปขี้ค้าน

แถมผู้เป๋นใหญ่ จะไปขึ้นคาน ทำก๋านกดขี่ จาวราษฎร์
กอบเอาโกยกิ๋น จ๋นจะสิ้นชาติ เปิ้นข้ามหลายชาติ แล้วเนอ
เฮามาคราวนี้ ขออโหสิก๋ำเน่อ ตี้เกยเสล่อ มาตี๋เมืองเฮา เมื่อก่อน

ก๋ำไผเวรมัน บ่มีไผอ้อน บ่มีไผย้อน มันต้อนมาเอง ตึงมวน
อินแขวนธาตุนี้ ไปมาบ่ม่วน เสียเวลาตึงมวน สองวัน
ถึงเวลาไหว้สา ขอศาสนาอย่าม้วน ขอได้ชักชวน ดลใจ๋

คนมาไหว้แล้ว ขอฮื่อมีใจ๋ ยึดธรรมไว้ไจ๊ ในชีวิต
จ้าดนี้สั้นนัก ถ้าอู้บ่ผิด อยู่ไปก่อหวิด บ่ถึงร้อยปี๋
ขอฮื่อทำดี กับน้องกับปี้ คนในโลกนี้ ปี้น้องตึงมวน

ปี้น้องฮ่วมโลก ถ้าอยู่บ่ม่วน ขอฮื่อชักชวน จ้วยเหลือ
วันนี้สุดท้าย ก่อจะปิ้กเมือ บ้านเฮาตางเหนือ คือเมืองเจียงใหม่
สิบวันในพม่า ขออธิษฐานใจ๋ ขอฮื่ออย่าได้ เกิดมา

เป๋นคนพม่า บ่มีไผนำพา แป๋งหนตางปันวา จ้าดไก๋
อ่อนอกอ่อนใจ๋ ตางบ่ไจ้ใก้ เก๋นนักโทษไจ๊ วางหินเตื้อก้อน
หยังมาล้ำเหลือ จะไปว่าสอน เงยหน้าผ่อก่อน เพื่อนบ้าน

เปิ้นเยียะจะได จะได้ทันก๋ารณ์ เปิ้นไปจากบ้าน ถึงดวงจันทร์
แล้วเฮาจะมา เสียเวลาแป๋งกั๋น ไจ๊สองมือตะอั้น จะไปตันกิ๋นเปิ้น
กึ้ดแล้วก่อลา เยียะหยังจ้างเปิ้น เขาบ่ได้เชิญ ซักหน้อย

ก้มหน้าก้มต๋า ก๋านเฮาบ่ย่อย คนเฮามีบ่หน้อย ต้องจ้วย
ฮื่ออยู่ดีกิ๋นดี ฮื่อมีฮื่อรวย จะได้จ้วยกั๋น พัฒนาบ้านเมือง
คนตุ๊กบ่หมี คนมีจ้วยเปลื้อง จะได้รุ่งเรือง โตยกั๋น

ขอลาก่อนเน่อ คงบ่ได้เจอกั๋น ตี้เฮามาพลัน พอใจ๋
ได้ฮู้ได้หัน เปิ้นเป๋นจะได ก่อมาเข้าใจ๋ ในก๋ำในเวร
ขออธิษฐาน ขอฮื่อได้เว้น บ่ขอก่อเวร กับไผ

วันหน้าฟ้าใหม่ คงได้มาไจ เพื่อความสุขใจ๋ คงได้หัน
ว่าเปิ้นอยู่ดี กิ๋นดีขึ้นพลัน ถ้าเฮาได้หัน คงได้สบาย
เต้านี้ก่อปอ จ้วยกั๋นขวนขวาย ฮื่อปอสบาย เน่อเจ้า.

ลาวัณย์ จรรย์สืบศรี
พ.ย.๓๙
User avatar
ป้าลาวัณย์
 
ตอบ: 1711
สมัครสมาชิก: Tue Oct 07, 2003 1:41 am
ที่อยู่: บ้านในป่ากล๋างเวียง

Postโดย พูนอุดม » Fri Jun 25, 2004 12:27 pm

สวัสดีครับป้าวัณย์ ยินดีครับตี้ป้าเอาค่าวม่วน ๆ มาหื้ออ่านครับ
ผมก็เคยไปแค่หล่ายหน้า ผ่านด่านแม่สายไปหน้อยเดวครับ
แต่ก็ฮู้ว่า เมื่อขับรถในพม่า ต้องขับเลนขวาครับ จะบ่เหมือนเมืองไทย
ที่ขับเลนซ้ายครับ
พูนอุดม
 
ตอบ: 1002
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:25 pm
ที่อยู่: จ. สุรินทร์

ม่วนดีครับผม

Postโดย หนานชัย » Fri Aug 20, 2004 6:39 am

:-D ผมอ่านซ้ำ ๆ หลายเตื่อ ฮู้สึกมีอารมณ์ฮ่วม เหมือนได้ไปตวยครับ ค่าวจะอี้ ผมอยากเขียนได้ จั๊บจั่งหวะ และสัมผัสเก่ง ๆ ครับ ผมเขียนได้แต่เป็นของคนกรุงครับผม เขียนหลายบทไว้เหมือนกั๋น แต่บ่กล้าเอามาฮื้ออ่านครับ ผมจะติ๊ดตามอ่านบทอื่น ๆ ต่อไปนะครับ งินดีจ๊าดนัก... :twisted: :twisted:
ยินดี และภูมิใจ ได้เกิดมาในผืนแผ่นดินไทย ที่มีแต่ความรัก และความสามัคคี ไม่ว่าจะมาจากเผ่าพันธุ์ใด แต่เราก็มีน้ำใจ และรักในความเป็นไทย เสมอ...
User avatar
หนานชัย
 
ตอบ: 186
สมัครสมาชิก: Wed Aug 18, 2004 4:31 am
ที่อยู่: รามานายน์โรด

Postโดย หมื่นฮู้ » Wed Sep 15, 2004 5:18 pm

อ้ายหนานชัยครับ เอากลอนของอ้ายมาฮื่อหมู่เฮาอ่านกั๋นเต๊อะครับ ม่วนๆครับ แฮ่ๆๆๆ ผมก่อแต่งได้แบบมั่วๆเหมือนกั๋นครับ แฮ่ๆ:-D :-D :-D

ละอ้ายไค้แต่งค่าวจ้างนาครับ ไปตี้นี้เลยครับ มีครูใจ๋ดีสอนฮื่อฟรีๆครับ

http://poonudom.khonmuang.com :-D :-D
User avatar
หมื่นฮู้
 
ตอบ: 3252
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 3:32 pm
ที่อยู่: ย้ายมาอยู่เจียงใหม่ละครับ... แฮ่ๆ


กลับไปหน้า ชุลมุนกวี

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน