ค่าวโต้วาที ระหว่างป้อชายกับแม่ญิง

ค่าว กะโลง กาพย์ กลอน ฯลฯ

ค่าวโต้วาที ระหว่างป้อชายกับแม่ญิง

Postโดย พูนอุดม » Fri Dec 26, 2003 4:58 am

ขอเอิ้นทัก น้องฮักแต่เช้า ขอเชิญมาเข้า แต่งค่าวเป๋นสาย
หื้อมันม่วนนัก คนเข้าจ๋าดหลาย ตึงญิงตึงชาย เชิญฟังค่าวสร้อย
ระหว่างแม่ญิง คนงามซ้อยล้อย กับทางป้อชาย แท้ทัก

มาโต้วาที หื้อดีจ๊าดนัก จะเอาเรื่องอั้น หยังดี
ค่าวซอเฮานี้ มีศักดิ์มีศรี ถือเป๋นของดี โบราณท่านเจ้า
เชิญฝ่ายแม่ญิง หื้อมาแวะเข้า มาเล่าค่าวซอ ม่วนล้ำ

ทางฝ่ายป้อชาย หื้อมาช่วยค้ำ มีก้าผมอั้น คนเดียว
ถ้าบ่จะนั้น มันก็ตึงเสียว ย้อนอยู่คนเดียว โดนรุมเน้อเจ้า โดนรุมเน้อเจ้า.....
พูนอุดม
 
ตอบ: 1002
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:25 pm
ที่อยู่: จ. สุรินทร์

Postโดย Sandy » Fri Dec 26, 2003 9:16 am

สรียินดีจ้าดนักเน้อเจ้า...อาจ๋ารย์พูนอุดมฯ...ตี้ได้ตั้งกระทู้ใหม่หื้อหมู่เฮาคนเมืองรุ่นใหม่เข้ามาแต่งค่าวกั๋นม่วน ๆ เนาะเจ้า....
ท่านตี้สนใจ๋อยากศึกษาก๋ารแต่งค่าว...อาจ๋ารย์พูนอุดมได้แนะนำหื้อเข้าไปผ่อตี้เว็ปนี้เจ้า... http://www.olddreamz.com/pata/onair.html

กระทู้นี้...เป๋นก๋ารโต้วาทีระหว่าง...ป้อจาย กับ แม่ญิง .... เน้อเจ้า...
((อู้กั๋นก่อนเนาะ...อันนี้ยังบ่าใจ้ค่าวเน้อ...อิอิ )) :P

((ซูบซาบฝ่ายแม่ญิงก่อนเน้อ....ถึงแม้ฝ่ายแม่ญิงจะมีมากกว่า...แต่อย่าลืมว่า...อาจ๋ารย์พูนอุดมฯ เปิ้นอยู่ฝ่ายชาย...หนะเจ้า......ลูกศิษย์ลือจะสู้ฝีมืออาจารย์ได้....ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก....แห่ะ ๆ))

ขอเชิญปี้น้องตึงญิงตึงชาย...ขึ้นเวทีประลองคารม....โต้วาทีค่าว...กั๋นเน้อเจ้า...อิอิ ^_^ :P 8) :lol: :oops:


ป.ล. ทรายก็จะขอทดลองศึกษาและหัดแต่งค่าวตี้นี้...ถ้าแต่งแล้วบ่าถูกใจ๋จะใด..ก็ขอสูมาไว้ก่อนเน้อเจ้า....ขออาจ๋ารย์ฯ จ้วยแก้ไข...หื้อกำแนะนำโตยเนาะ...สรีญินดีล่วงหน้าเน้อเจ้า...แห่ะ ๆ
:P :
Last edited by Sandy on Fri Dec 26, 2003 12:14 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Sandy
 
ตอบ: 8314
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:20 pm
ที่อยู่: ภาคเหนือ

Postโดย Sandy » Fri Dec 26, 2003 11:38 am

สิบนิ้ววันทา ครูบาอาจ๋ารย์ หัวใจ๋ชื่นบาน สะราญหายเศร้า
ทางฝ่ายป้อจาย มีครูเป๋นเก๊า อ้ายหมื่นฯ นั้นเล่า แต่งค่าวม่วนดี
ค่าวซอเฮานี้ มีศักดิ์มีศรี เป๋นของตี้ดี แท้ทัก

หมู่เฮาจาวเหนือ มีเจื้อน่าฮัก ตึงสองฝ่ายนั้น มาเต๊อะ
ขอเจิญแม่ญิง มากั๋นเยอะ ๆ ของดีเป่อเล๊อะ แป๋งค่าวตึงได้
ปี้อ้อยเจ๋วะ ปี้นันนั้นไซร้ มานั่งไกล้ ๆ ปี้แก้วโตยเน้อ

ตางฝ่ายแม่ญิง น้องหญิงเสนอ ป้าวัณย์นั้นเน้อ เป๋นเก๊าแม่ญิง
ปี้หล้าแต่งค่าว ถึงพริกถึงขิง คงบ่ทอดทิ้ง น้องเน้อ
อันตั๋วน้องนี้ บ่ตี๋เสมอ บ่าต้องเสียวเน้อ คนเดียวตึงได้ คนเดียวตึงได้.... :roll:
User avatar
Sandy
 
ตอบ: 8314
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:20 pm
ที่อยู่: ภาคเหนือ

Postโดย คนเมืองปั๊ดถิ่น » Fri Dec 26, 2003 1:25 pm

โห น้องทรายเก่งแต้ๆคับ จะอี้ต้องขอเป๋นอาจ๋าน ประจ๋ำตั๋วเหียละก้า
555 อาจ๋านแม่ญิงนี่ ญะหื้อ ตั้งใจ๋เฮียนดีหนา 555 :lol:
ดีใจ๋ขนาด ตี้เกิดมาเป๋น คนเจียงใหม่...
User avatar
คนเมืองปั๊ดถิ่น
 
ตอบ: 1548
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 6:45 pm
ที่อยู่: ตางเจียงใหม่พ่อง ตางกุงเทบพ่อง

Postโดย Sandy » Fri Dec 26, 2003 2:08 pm

อ้ายคนเมืองแน่ใจ๋กาเจ้า...ตี้จะหื้อทรายสอนค่าว...แฮ่ ๆ ...ทรายแค่มือใหม่หัดขับค่าวเน้อ...เอายังงี้ดีกว่าหนะเจ้า......
ตึงอ้ายคนเมือง ละก่อ้ายสะมะ...อ้ายหมื่นฮู้โตยเน้อเจ้า......แน่จริงก็จวนกั๋นเข้ามาหัดแต่งค่าว แข่งกับน้องทรายและหมู่แม่ญิงดูมะ...ดูซิว่าฝ่ายหญิง กับฝ่ายชาย ใผ๋จะแน่กว่ากัน...อิอิ ^_^
(ขอสูมาอาจ๋ารย์พูนอุดมฯ โตยเน้อเจ้า....ทรายแซวเล่นอ้ายเปิ้น...บ่าได้ว่าหื้ออาจ๋ารย์เน้อ..แห่ะ ๆ)....ว่าแต่ อาจ๋ารย์เจ้า...แล้วมีก๋รรมก๋าร ตัดสินก่แน๊ะเจ้า...สงสัยจะต้องเชิญ คุณกะเทย มาจ้วยเป๋นก๋รรมก๋ารเหียละก๊าเจ้านิ...เพื่อความยุติธรรมเนาะเจ้า...แฮ่ ๆ

((เหลี่ยวซ้ายมองหาปี้อ้อย..เหลียวขวามองหาปี้หล้า...ปี้สาวคนงามของทรายหายไปตางใดกั๋นหมดเนาะเจ้า...ทรายเริ่มวังเวงละเน้อ...น้องเต้จ๋า...มาช่วยพี่ทรายแต่งค่าวหน่อยเนาะน้องรัก....แฮ่ ๆ)) :roll: :lol:
User avatar
Sandy
 
ตอบ: 8314
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:20 pm
ที่อยู่: ภาคเหนือ

Postโดย คนเมืองปั๊ดถิ่น » Fri Dec 26, 2003 3:01 pm

แหะๆ กำต้า อ้ายตึงบ่ฮับเน้อ อิอิ
แต่จะมาฮับ อาจ๋าน น้องทราย ปิ๊กบ้านตวยกั๋น อิอิ :lol:
ดีใจ๋ขนาด ตี้เกิดมาเป๋น คนเจียงใหม่...
User avatar
คนเมืองปั๊ดถิ่น
 
ตอบ: 1548
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 6:45 pm
ที่อยู่: ตางเจียงใหม่พ่อง ตางกุงเทบพ่อง

Postโดย Sandy » Fri Dec 26, 2003 4:04 pm

ยินดีแท้ทัก อ้ายคนเมืองก๋าย มาแอ่วหาทราย แซวน้อง
มาเอิ้นมาหา ประสาปี้น้อง เข้ากั๋นล้องล้อง ม่วนดีปี้จาย
ตั๋วอ้ายนั้นนา พญ๋าบ๋ฮ๊าย มีตึงลวดลาย แต่งค่าวตึงได้
ก๋ารแต่งค่าวนี้ น้องบ่าแน่ใจ๋ ว่าจะสอนได้ อ้ายนี้

อ้ายบ่ายอมฮับ กำต๊าน้องนี้ ค่าวเป๋นของดี ศักดิ์ศรีบ๋หน้อย
กำเมืองของอ้าย น้องจ๋นปอขอย มีดีบ่หน้อย กำชาย
ถ้าอ้ายมาแวะ มาแว่ดมาก๋าย บ่าดีดูดาย เฮียนค่าวดีนัก
จวนอ้ายสะมะ มาจ้วยคึกคัก แต่งค่าวความรัก ความหลังเนออ้าย

ในหมู่คนเมือง ป้อจายมีหลาย จวนกั๋นมาร่าย ค่าวสร้อย
อ้ายหมื่นกะฮู้ เปิ้นสู้บ่าถอย ปี้หล้าปี้อ้อย ไปไหนหมดเสี้ยง
น้องทรายไค่ไห้ บ่ากล้าไปเถียง ปี้สาวไปเสี้ยง เกลี้ยงลึ๊ง
กึ้ดไปซะป๊ะ ยะหื้อคิดถึง หยั่งคนสึ่งตึง แต๊ลู้เนอเจ้า....

แห่ะ ๆ

(กว่าจะแต่งเสร็จได้...ทรายแก้ไขไปแล้วสองรอบละเน้อเจ้า...อิอิ)
User avatar
Sandy
 
ตอบ: 8314
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:20 pm
ที่อยู่: ภาคเหนือ

Postโดย คนเมืองปั๊ดถิ่น » Fri Dec 26, 2003 4:35 pm

โห ตะกี้ว่า น้องทรายแต่งค่าวดีแล้วนาคับ

อันตางบนหัวอ้ายนี้ อ้ายอู้จากใจ๋เลยแต้ๆว่า
น้องทรายเก่งสุดๆคับ

จะอี้นับถือบ่ได้แล้ว ต้องนับอุ้ม แหะๆ :wink:
ดีใจ๋ขนาด ตี้เกิดมาเป๋น คนเจียงใหม่...
User avatar
คนเมืองปั๊ดถิ่น
 
ตอบ: 1548
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 6:45 pm
ที่อยู่: ตางเจียงใหม่พ่อง ตางกุงเทบพ่อง

Postโดย lee » Fri Dec 26, 2003 4:41 pm

สุดยอดเลยเจ้าปี้ทราย
ข้าเจ้า แต่ง กำไทย ยัง บ่ ฮอดเลย 55555
บ่ อาจ จ้วย ปี้ ทรายได้เลยเจ้า :cry:
User avatar
lee
 
ตอบ: 494
สมัครสมาชิก: Tue Dec 09, 2003 11:37 am

Postโดย Sandy » Fri Dec 26, 2003 4:51 pm

สวัสดีค่ะ น้องหลี...อ้ายคนเมือง...ทรายก็เพิ่งจะหัดได้แค่ 2-3 วันตะอั้นเน้อ...
ถ้าเฮาจะหัดก็คงจะบ่ายากหรอกเจ้า...เปิ้นมีวิธีสอนอยู่ในเว็ปนี้เน้อ...
อาจ๋ารย์พูนอุดมฯ เปิ้นส่งลิ้งค์หื้อหมู่เฮาเข้าไปศึกษาตี้นี้เน้อเจ้า....
ลองอ่านดูเนาะ...มีตั๋วอย่างหื้อเฮาอ่านโตยเจ้า...สละสลวยดีแต๊เนาะเจ้า... :P

http://www.olddreamz.com/pata/onair.html
User avatar
Sandy
 
ตอบ: 8314
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:20 pm
ที่อยู่: ภาคเหนือ

Postโดย คนเมืองปั๊ดถิ่น » Fri Dec 26, 2003 5:37 pm

น้องทราย อ้ายไปต่ามลิงค์ แต่เปิ้นลบไปแย้ววววง่ะ
หมะญอม หมะญอม จะเอาอาจ๋านทรายปิ๊กบ้านไปสอนตั๋วต่ตั๋วฉองคนตวยเน้อ :lol:
ดีใจ๋ขนาด ตี้เกิดมาเป๋น คนเจียงใหม่...
User avatar
คนเมืองปั๊ดถิ่น
 
ตอบ: 1548
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 6:45 pm
ที่อยู่: ตางเจียงใหม่พ่อง ตางกุงเทบพ่อง

Postโดย คนเมืองปั๊ดถิ่น » Fri Dec 26, 2003 6:48 pm

Sandy wrote:ยินดีแท้ทัก อ้ายคนเมืองก๋าย มาแอ่วหาทราย แซวน้อง
มาเอิ้นมาหา ประสาปี้น้อง เข้ากั๋นล้องล้อง ม่วนดีปี้จาย
ตั๋วอ้ายนั้นนา พญ๋าบ๋ฮ๊าย มีตึงลวดลาย แต่งค่าวตึงได้
ก๋ารแต่งค่าวนี้ น้องบ่าแน่ใจ๋ ว่าจะสอนได้ อ้ายนี้


ญินดีจั๊ดนัก น้องทรายคนดี ตี้จวนอ้ายนี้ แต่งค่าว
อ้ายเป๋นมือใหม่ มีใจ๋แต่ค่าว เพราะหันน้องสาว แต่งม่วนดีหลี
เมื่อเป๋นจะนี้ ตั๋วอ้ายจึงมี ใจ๋แต่งค่าวพ่อง เนอนาง :oops:

อ้ายบ่ายอมฮับ กำต๊าน้องนี้ ค่าวเป๋นของดี ศักดิ์ศรีบ๋หน้อย
กำเมืองของอ้าย น้องจ๋นปอขอย มีดีบ่หน้อย กำชาย
ถ้าอ้ายมาแวะ มาแว่ดมาก๋าย บ่าดีดูดาย เฮียนค่าวดีนัก
จวนอ้ายสะมะ มาจ้วยคึกคัก แต่งค่าวความรัก ความหลังเนออ้าย


อ้ายเป๋นมือใหม่ ดีใจ๋บ่หน๊อย ตี้หันน้องน้อย ซอบค่าว
ถ้าหื้ออ้ายแต่ง แข่งค่าวญิงจาย อ้ายคงต้องต๋าย ไปก่อนน้องหล้า
เนื่องจากเพราะว่า อ้ายนั้นมือใหม่ กึดกำเต้าใด บ่อออก :lol:

ในหมู่คนเมือง ป้อจายมีหลาย จวนกั๋นมาร่าย ค่าวสร้อย
อ้ายหมื่นกะฮู้ เปิ้นสู้บ่าถอย ปี้หล้าปี้อ้อย ไปไหนหมดเสี้ยง
น้องทรายไค่ไห้ บ่ากล้าไปเถียง ปี้สาวไปเสี้ยง เกลี้ยงลึ๊ง
กึ้ดไปซะป๊ะ ยะหื้อคิดถึง หยั่งคนสึ่งตึง แต๊ลู้เนอเจ้า...


ในเว็บคนเมือง ป้อจายมีหลาย น้องซอบคนใด บอกอ้าย(เอิ๊กๆ)
อ้ายจะจ้วยเซาะ เอาบ่าวเหมาะเหมาะ เลยเน๊าะน้องทราย ว่าจะใดจา
ขอหื้อน้องกล้า บอกอ้ายเต๊อะเน้อ อ้ายตึงบ่เผลอ บอกไผ :wink:

ดำน้ำมาได้เต้าอี้ละคับ บ่ไหวละเน้อ แหะๆ :lol:
Last edited by คนเมืองปั๊ดถิ่น on Fri Dec 26, 2003 6:50 pm, edited 1 time in total.
ดีใจ๋ขนาด ตี้เกิดมาเป๋น คนเจียงใหม่...
User avatar
คนเมืองปั๊ดถิ่น
 
ตอบ: 1548
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 6:45 pm
ที่อยู่: ตางเจียงใหม่พ่อง ตางกุงเทบพ่อง

Postโดย พูนอุดม » Fri Dec 26, 2003 8:52 pm

ดีใจ๋แท้ทัก ตึงบ่ง่อมเหงา ย้อนมีชายเลา มาแต่งค่าวสร้อย
คนเมืองปั๊ดถิ่น หัวใจเป่งป้อย มาแต่งค่าวซอ ม่วนล้ำ
ผมพูนอุดม มีคนช่วยล้ำ มีเพื่อนแล้วเจ้าคนดี
Sandy น้องชั้น ค่าวม่วนดีหลี แต่งเต๊อะคนดี จะถ้าผ่อเจ้า....
พูนอุดม
 
ตอบ: 1002
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:25 pm
ที่อยู่: จ. สุรินทร์

Postโดย พูนอุดม » Fri Dec 26, 2003 8:54 pm

( ขอแก้บรรทัด 3 ครับ )

ดีใจ๋แท้ทัก ตึงบ่ง่อมเหงา ย้อนมีชายเลา มาแต่งค่าวสร้อย
คนเมืองปั๊ดถิ่น หัวใจเป่งป้อย มาแต่งค่าวซอ ม่วนล้ำ
ผมพูนอุดม มีคนช่วยค้ำ มีเพื่อนแล้วเจ้า คนดี
Sandy น้องชั้น ค่าวม่วนดีหลี แต่งเต๊อะคนดี จะถ้าผ่อเจ้า....
พูนอุดม
 
ตอบ: 1002
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:25 pm
ที่อยู่: จ. สุรินทร์

จะเป๋นเรื่องก่ นิ

Postโดย ป้าลาวัณย์ » Fri Dec 26, 2003 11:48 pm

ป้ากั๊นเขียนค่าวแล้วเจ้า จะได จะได มันตึงหมะออกมาฮื่ออ่านได้ ไปลวงไซลวงซ่อนเหียหวะ :shock:
สองรอบสามรอบ เลยขอยอมก๊าน แต่จะขอตั้งรางวัลฮื่อคนเขียนค่าวได้ม่วนตี้สุด
ก่ จะต้องตั้งกรรมก๋านตัดสินเพื่อความเป๋นธรรม หมะลำเอียงเจ้า เอาไผดีจา :?
ป้าขอสนับสนุนอย่างเป๋นตางก๋าน ตี้จะฮื่อมีก๋านเขียนตอบโต้กั๋น ม่วน ๆ นาเจ้า :D
User avatar
ป้าลาวัณย์
 
ตอบ: 1711
สมัครสมาชิก: Tue Oct 07, 2003 1:41 am
ที่อยู่: บ้านในป่ากล๋างเวียง

Postโดย Sandy » Sat Dec 27, 2003 2:49 am

ญินดีจ้าดนัก อ้ายบ่าวสรี แต่งค่าวม่วนดี แต๊เจ้า (อ้ายคนเมืองดำน้ำแห๋มเน้อ อิอิ)
อาจ๋ารย์ยินดี มีเพื่อนบ่เหงา คนเมืองหมู่เฮา มีนักเนออ้าย
อ้ายบ่าวคนเมือง มาม่วนมาก๋าย แม่ญิงป้อจาย คนดี

อันตั๋วแม่ญิง มีศักดิ์มีศรี อู้กั๋นดีดี เนออ้าย
น้องนี้ตึงอาย ป้อจายมีหลาย มาบอกอินาย จ้วยเซาะ
แม่ญิงเฮานั้น บ่าเจื้อแต๊เน๊าะ อ้ายบ่าวฉอเลาะ เอาม่วนกาเจ้า (อิอิ)

ดีใจ๋แท้ทัก บ่ง่อมบ่เหงา ไหว้สาป้าเจ้า มาแล้ว
สรียินดี น้องหลีมาแผว มาแวะมาแอ่ว จ้วยแซวปี้หน้อย
ป้าวัณย์เอิ้นมา เขียนจ๋นปอถอย ยอมก๊านเลื่อนลอย แล้วละ (ลองใหม่เน้อเจ้า)

ยกป้าเป๋นเก๊า ญิงเฮาบ่าละ จะได้ชนะ วาทีค่าวสร้อย
ปี้นันกันยา บ่าดีหนีถอย เอิ้นฮ้องปี้อ้อย อย่าช้า
ปี้แก้วสาวจี๋ ปี้นิวนั้นหนา ตึงปี้คำหล้า น้องถ้าเมินแล้ว...น้องถ้าเมินแล้ว...

(ไหว้สาเจ้า..ป้าวัณย์...ทรายว่า...ก๋รรมก๋ารบ่าควรจะเป๋นป้อจาย กะว่า แม่ญิง เน้อเจ้า...เพราะก๋รรมก๋ารจะต้องเป๋นกล๋าง แม่นก่เจ้าป้า...แห่ะๆ) :roll: :wink: :lol:
Last edited by Sandy on Sat Dec 27, 2003 2:58 am, edited 1 time in total.
User avatar
Sandy
 
ตอบ: 8314
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:20 pm
ที่อยู่: ภาคเหนือ

Postโดย เจ๋วะรัฐถะ. » Sat Dec 27, 2003 2:51 am

สรีสวัสดีเจ้า

เป๋นดีม่วนดีงันแต๊ๆหละเจ้า อ้ายพูนอุดม อ้ายคนเมืองปั๊ดถิ่น แล้วก่อน้องทราย ถ้องค่าวแล้วก่ออู้กั๋นม่วนงันดีแต๊ๆเจ้า :D

ต๋อนนี้ยังบ่อมี๋หัวข้อเตื้อน้อเจ้า
เอ๊ เอาหัวข้ออะหยังดีหละเจ้านิ

อ๋อๆๆๆๆ

กึดออกหละเจ้า

แม่ญิง น่าฮักกว่าป้อจาย อี้บ๋อเจ้า ฮิฮิฮิ

เอ๊า ฝ่ายแม่ญิงไหลมาตังเพ้เน้อเจ้า 555
ป้าวัณย์ ปี้นิว ปี้หล้า ปี้แก้ว ปี้ตุ๊ ปี้นัน ปี้หลี น้องทราย น้องนู๋ ปี้หลานแม่อุ๊ยจอน ปี้ปู(บัวตอง) น้องถิน ปี้เจี๊ยบ น้องเอื้องคำ(ถ้าตกจื่อไผก่อขอสูมาโตยเจ้า ต๋อนนี้กึดบ่าออกเตื้ออ่ะเจ้า)แฮ่ :oops:

มื้อจั๋นวันดี วันนี้เตี่ยงแต๊ ตึงบ่ายอมแป๊ ป้อจายตังหลาย
อันว่าแม่ญิง นักกว่าป้อจาย เป๋นลวงเป๋นลาย วันนี้ขอต๊า
หัวข้อวาที บ่อมี๋วันล้า แม่ญิงนี้หนา น่าฮัก (ฮิฮิ)

หัวข้อมีแล้ว ขะไจ๋มาตั๊ก แม่ญิงน่าฮัก แต๊เจ้า
เสน่ห์อ่อนหวาน ยะก๋านแต่เจ๊า แป๋งยะกับข้าว เป๋นต่าดีลำ
ป้อจายนั้นหนา เปิ้นตึงมีก๋รรม ยะกิ๋นบ่อลำ เน้อเจ้า

ละหัวข้อไว้ ขะไจ๋มาเข้า มาโต้แหล่เจ้า ป้อจาย
ถ้าบ่อหยั่งอั้น แม่ญิงตังหลาย จะหาว่าป้อจาย ยอมก๊านเน้อเจ้า ยอมก๊านเน้อเจ้า

ฮิ้วววววววววววววววว :D
เจ๋วะรัฐถะ.
 

Postโดย Sandy » Sat Dec 27, 2003 3:31 am

เย้ๆๆๆๆ ดีใจ๋ขนาด..ปี้สาวคนงามของทรายมาแย้วววววว....โห่ฮิ้วววววววว :lol:

ทรายขอยกมือสองข้าง สนับสนุนอย่างเป๋นทางก๋ารว่า......

แม่ญิง น่าฮักกว่า ป้อจาย


เอิ้กๆๆๆๆๆ :lol:
User avatar
Sandy
 
ตอบ: 8314
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:20 pm
ที่อยู่: ภาคเหนือ

Postโดย หมื่นฮู้ » Sat Dec 27, 2003 6:34 am

...อะโละโละ.. มาโต้วาที.. แม่ญิงก่อดี..ป้อจายก่อได้..
ป้อจายมีหน้อย.. บ่อถอยไปไหน.. สู้เปิ้นตึงได้.. ขะใจ๋มาแล่..
อ้ายพูนอุดม.. คนคมคนแน่.. หมื่นฮู้คนแต๊.. ออกหน้า...

ยังมีอ้ายวัฒน์.. คนเมืองปั้ดถิ่น.. มาเป๋นติ่นๆ.. ค่าวโต้..
สามตะหานเสือ.. มาแบบขาโจ๋.. ขอเข้ามาโต้.. มาโชว์กับเปิ้น..
แม่ญิงมีนัก.. ก่อชักจะเขิน.. อยากจะขอเจิน.. กู้ท่าน...

ป้อจายตังหลาย.. นอนหงายกึ่งก้น.. ขอเจินกู้คน.. มาจ้วย..
ก๊านเปิ้นเตื้อนึ่ง.. อาจถึงคราวซวย.. ปิ๊กไปนอนป่วย.. มาจ้วยกั๋นเน่อ..
ปี้น้องหมู่เฮา.. แต่งค่าวกั๋นเต๊อะ.. ของผมเลอะเทอะ.. เหลือเปิ้น... (แฮ่ๆๆๆ)

แม่ดอกชบา.. ป้อดอกกระถิน.. เป๋นศิลปิน.. ล้านนา..
มาจ้วยกั๋นก้ำ.. นักล้ำเลอก้า.. ค่าวฮ่ำเมินมา.. มีก้านักล้ำ..
ผมแต่งบ่อจ้าง.. ก่อยังกั๊นฮ่ำ.. ได้กำมั่วกำ.. มั่วแต๊...(แฮ่ๆๆๆ) :lol: :lol:
User avatar
หมื่นฮู้
 
ตอบ: 3252
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 3:32 pm
ที่อยู่: ย้ายมาอยู่เจียงใหม่ละครับ... แฮ่ๆ

Postโดย คนเมืองปั๊ดถิ่น » Sat Dec 27, 2003 6:43 am

สวัสดีคับ ปี้น้องคนเมือง วันนี้วันเสาร์ เหงาแต้
ผมท่าแนผ่ แม่ญิงน่าฮัก มาตักมาตาย ป้อจายอญ่างผม
เข้ามาก่ปะ ตึงป้าน้องทราย อินายน้องอ้อย สร้อยค่าว

ผมขอญอมก้าน ในความน่าฮัก แม่ญิงคนเมือง ตี้นี่
ผมเป๋นคนดี บ่สัปหลี ตั๋วน้องนางนี้ ตึงฮู้แม่นก่
ว่ามาว่าไป ผมใจ๋บ่ดี ลักเมาสาวจี๋ ศรีพิงค์(แหะๆ ต๋ามน้ำเน้อคับ)

วันนี้ผมคงจะต้องขอลา ปี้น้องคนเมืองไปก่อนเน้อคับ
ต้องไปเกียมตั๋ว ปิ๊กกุงเทบละคับ ฮือๆ :cry:

บ๊ายบายยยย ก๊าบบบบ :wink:
ดีใจ๋ขนาด ตี้เกิดมาเป๋น คนเจียงใหม่...
User avatar
คนเมืองปั๊ดถิ่น
 
ตอบ: 1548
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 6:45 pm
ที่อยู่: ตางเจียงใหม่พ่อง ตางกุงเทบพ่อง

Postโดย คนเมืองปั๊ดถิ่น » Sat Dec 27, 2003 6:49 am

เอ๋อ ตะกี้บ่ตันหัน อ้ายหมื่นฮู้คับ

สวัสดีคับ อ้ายหมื่นฮู้คับ
เดวเถิงกุงเทบแล้ว จะปิ๊กมามั่วค่าวใหม่ตวยคนคับ อิอิ :lol:

สวัสดีคับ :D
ดีใจ๋ขนาด ตี้เกิดมาเป๋น คนเจียงใหม่...
User avatar
คนเมืองปั๊ดถิ่น
 
ตอบ: 1548
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 6:45 pm
ที่อยู่: ตางเจียงใหม่พ่อง ตางกุงเทบพ่อง

Postโดย เจ๋วะรัฐถะ. » Sat Dec 27, 2003 8:09 am

ยังมีอ้ายวัฒน์.. คนเมืองปั้ดถิ่น.. มาเป๋นติ่นๆ.. ค่าวโต้..


โห๊ะ :D
มาเป๋นติ่นๆเลยก๋าเจ้านิ
อะจึ๋ย :shock:
หยั่งกับแก๋งฮังเลของปี้แก้วหล้อ 5555 :D เป๋นติ่น ๆ ฮี่ๆๆๆ

ป้อจายตังหลาย.. นอนหงายกึ่งก้น.. ขอเจินกู้คน.. มาจ้วย..


แล้ว ตกลงเอาไดกั๋นแน่หละเจ้านิ :roll:

นอนหงายแล้วจะกึ่งก้นได้ไดหละเจ้า

งง ก๊อย :roll:
55555
:D

ปล. อ้ายหมื่นฮู้อ่ะ บะตันอะหยังจะกึ่งก้นใส่กั๋นแล้วอ่ะ

เดียวไปฮ้องปี้นิวก่อนเน้อเจ้า :wink:
5555 เอิ๊กๆ
ม่วนดีเจ้า ม่วนดี

น้องทรายเจ้า น่าร๊ากกกกก
(ลักซาบกับน้องทราย หันก่อว่า อ้ายคนเมืองเปิ้นยอมก๊านแล้วหนาเจ้า)5555
เฮาชนะแล้วหนาเจ้านิ ฮิฮิ

โห๊ะ อ้ายคนเมืองเจ้า :D
อันนี้อะหยังเจ้านิ

ตึงป้าน้องทราย
:shock:

ตั๋วไผตั๋วมันหละเน้อเจ้า
แว๊ปปปปปปป :P

น้องทรายเจ้า
มาต่อค่าวแหล่เจ้า
ปี้รอน้องทรายอยู่หนาเจ้า :D
เจ๋วะรัฐถะ.
 

Postโดย Sandy » Sat Dec 27, 2003 12:54 pm

อะโหลโล้โล มาโต้วาที เป๋นดีไค่หัว มั่วดีเนออ้าย
อ้ายหมื่นแต่งค่าว ม่วนดีจะต๋าย อ้ายวัฒน์ก่ดาย ว่าทรายเป๋นป้า
ระวังเน้อเจ้า จะโดนสี่ขา ทรายส่งหื้อมา ขบเน้อ

ป้อจายตุ๊กแก แม่ญิงก๋ำเบ้อ มาแต่งค่าวเน้อ เนอนาย
อ้ายหมื่นกึ่งก้น ปี้นิวไปไหน มาผ่อมาใจ ขาโจ๋ตั๋วฮ้าย
เปิ้นโชว์ลวดลาย ว่าชอบนอนหงาย ละเมอกาอ้าย เอ๊อเอ้ยยยยยย (แฮ่ๆๆๆ)

(ปี้นิวเก็บสากไว้ก่อนเน้อเจ้า...ทรายอู้เล่นเอาม่วนบ่าดายเน้อเจ้า...อิอิ)
โห๊ะ !!! ...ไผมาฮ้องน้องทรายว่า ป้าน้องทราย อ่ะเจ้าปี้อ้อย...แง แง.... :cry:
ทรายบ่ายอมเน้อ...อ้ายคนเมืองปั้ดถิ่นว่าทรายเป๋นป้า...กะเดวจะส่งน้องม๋าไปขบน่องหื้อจิ้นหลุดออกมาเป๋นติ่น ๆ เลยเน้อ ฮึ่ม แฮ่ !!!
:oops:
Last edited by Sandy on Sat Dec 27, 2003 11:32 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Sandy
 
ตอบ: 8314
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:20 pm
ที่อยู่: ภาคเหนือ

Postโดย Sandy » Sat Dec 27, 2003 2:59 pm

วันนี้วันดี เวทีขับขาน เป๋นเรื่องสำราญ โต้กั๋น...ม่วนนัก
จื้อเรื่องแม่ญิง น้องหญิงน่าฮัก ป้อจายโดนหนัก ตึงก๊าน...(อิอิ)
เฮามาร่วมแรง แต่งค่าวขับขาน หัวใจ๋ชื่นบาน สราญ..เน้อเจ้า

อันว่าแม่ญิง มีดีกว่าเขา บ่เกยมัวเมา กำชาย...
ป้อจายขี้หลี คนมีเมียหลาย ชั้นเชิงมากมาย วาจามากล้น
บางคนขี้คร้าน ยะก๋านบ่าสน แม่ญิงอับจน ต้องทน..เนิ่นนาน...(บ่ได้ว่าไผเน้อ)

แม่ญิงมีดี เสน่ห์อ่อนหวาน ป้อจายต้องก๊าน เรื่องความน่าฮัก...(เช่น ปี้อ้อย เป๋นต้น)
แม่ญิงตี้ดี มีศรีมีศักดิ์ บ่ดีไปฮัก คนมีเจ้าของ...
เปิ้นเอากำหวาน มาหว่านมาฮ้อง บ่ต้องไปมอง เจื้อเต๊อะ...

คนฮ้ายก่มี คนดีก่เยอะ บ่ได้เลอะเทอะ เนออ้าย...
หัวข้อมีแล้ว หื้อมาขยาย แม่ญิงป้อจาย แข่งขันค่าวสร้อย..
อาจ๋ารย์ฯ ป้อจาย หายแส๊บหายสอย ดักปิ้งจอยวอย บ่าดีถอยเน้อ...บ่าดีถอยเน้อ...


แห่ะ ๆ :roll: :lol:
Last edited by Sandy on Sat Dec 27, 2003 11:28 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Sandy
 
ตอบ: 8314
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:20 pm
ที่อยู่: ภาคเหนือ

Postโดย Sandy » Sat Dec 27, 2003 3:33 pm

ไหว้สาสวัสดีเจ้า ป้าวัณย์ อาจ๋ารย์พูนอุดมฯ อ้ายหมื่นฮู้ อ้ายคนเมืองปั้ดถิ่น ปี้อ้อย ปี้นิว เจ้าปี้นายน้องกู้คนเน้อเจ้า... :roll:
...ทรายขอสูมาโตยเน้อ....ตะวาเครื่องคอมทรายแฮ้งค์เจ้า...เลยกล๋ายเป๋นส่งสองเตื้อ...ก็เลยเข้ามาแก้ไขละเน้อ...(แต่คนบ่ได้แฮ้งค์เน้อ...แฮ่ ๆ) :oops:
ทรายเป๋นน้องใหม่ในวงก๋ารค่าวหนะเจ้า...ถ้าบางข้อความอาจจะมีกำเมืองกำไทยป๋นกั๋นไปพ่อง...เพราะทรายก่เพิ่งหัดพิมพ์กำเมืองได้บ่าเมินนี้เอง...ถ้าพิมพ์อักขระผิดไปจะใด...ก็ขอจ้วยจี้แนะหื้อทรายโตยเน้อ...จะได้แก้ไขหื้อถูกต้องต่อไปเจ้า...
ทรายก็ขอกราบขอบพระคุณ..อาจ๋ารย์พูนอุดมไว้ ณ ตี้นี้โตยเน้อเจ้า....และก่ขอสูมาอาจ๋ารย์ฯ โตยเน้อถ้าจะมีก๋ารแซวกั๋น...อู้เล่นกั๋น...เพื่อความสนุกสนานเนาะเจ้า...
...แห่ะ ๆ :P
Last edited by Sandy on Sat Dec 27, 2003 11:23 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Sandy
 
ตอบ: 8314
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:20 pm
ที่อยู่: ภาคเหนือ

Next

กลับไปหน้า ชุลมุนกวี

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน