หัวใจค่าวซอ

โฮงเฮียนค่าวออนไลน์

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย พูนอุดม.เวียงเขลางค์ » Thu Jun 24, 2010 12:45 am


ดินสอมันมุ่ม หื้อหมั่นมาเหลี้ยม จะคมขึ้นมา แต๊ตั๊ก

หรรษาป้อจาย แต่งค่าวของมัก เจ้าหมู่หายจ้อย หนีไป
บ่ได้หนีละ อ่านค่าวเป๋นสาย บ่เมินมาไจ ได้อ่านค่าวสร้อย
ก๋านงานมีหลาย ใจ๋บ่เป่งป้อย ยังฮักค่าวซอ จ่วยก๊ำ

ยังแว่มาไจ บ่ดีหน้าง้ำ หนีไกล๋บ่ได้ จุมนุม
สืบสานค่าวจ๊อย บ่หื้อเสื่อมสูญ แต่งค่าวเจือจุน ล้านนาแผ่นหล้า
User avatar
พูนอุดม.เวียงเขลางค์
 
ตอบ: 144
สมัครสมาชิก: Tue Jul 22, 2008 8:41 am

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย หรรษา » Thu Jun 24, 2010 7:08 am

สะหรีสุขสันต์ เจยบันใจ๋ข้า ป้อครูพูนมา เอ่ยตั๊ก

ปายในหัวใจ๋ สุขใสจาดนัก สำนักแห่งห้อง ครึ้นเครง
ครูพูนบ่ละ หื้อค่าวโต๋งเต๋ง มาแต่งฮำเพลง ระบำค่าวสร้อย
ป้อหากมีก๋าร เวียกงานบ่หน้อย หมู่เฮายังคอย ป้อไท้

วันนี้ดีใจ๋ สดใสแต๊ไซร้ ขอน้อมหว่านไหว้ ครูพูน
ขอหื้อเป๋นเก๊า บ่มีเสื่อมสูญ ครูค่าวจำรูญ อุดหนุนไจ้ไจ้
เวลาไม่เคยคอยใคร วันคืนล่วงเลยไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่
User avatar
หรรษา
 
ตอบ: 631
สมัครสมาชิก: Mon Aug 31, 2009 1:43 am
ที่อยู่: อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย ล้อเลื่อน » Fri Aug 20, 2010 4:25 pm

หนตางมึดตั๋น จะผ่อหันได้ ป้อครูเหมือนไฟ ส่องจี๊

ลูกศิษย์ตังหลาย อยู่ในห้องนี้ ฮักษาตี้นี่ เมินเมิน
เขียนเละเขียนซึ้ง ตึงบ่อายเขิน บางทีนั่งเพลิน จ๋นลืมกิ๋นข้าว
วันใดก๋ารหลาย บ่ได้มาเฝ้า ก็บ่ต้องเอา มากึ๊ด

วันใดว่างก๋าร มากั๋นทึดทึด หื้อสนั่นห้อง สักวัน
วันนี้เหว่ว้า ก็บ่ว่ากั๋น เปิ้นวันเฮาวัน เปลี่ยนกั๋นมาอู้
User avatar
ล้อเลื่อน
 
ตอบ: 1165
สมัครสมาชิก: Sun Apr 18, 2010 6:17 am
ที่อยู่: อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย หรรษา » Sun Aug 22, 2010 12:47 pm

สืบสานขยาย เอาใจ๋เจ้าสู้ ยกค่าวมาจู ค่ำเจ๊า

หลายผู้อุดหนุน ครูพูนเป๋นเก๊า ประธานอยู่เฝ้า ร่มโพธ์
ผองเฮาหมู่น้อย เป่งป้อยอักโข ยามเมื่อครูโชว์ บทซอค่าวถ้อง
ครูเจ้าบ่หาย ตุมดายละห้อง หมู่เฮาใจ๋ปอง หลายจั๊น

ผัดเปลี่ยนกั๋นเขียน โฮงเฮียนค่าวนั้น บ่ผันอื่นได้ ตุมบัน
เครือออนลุงล้อ เพลงซอทศรรห์ น้อยต๊ะสำคัญ หา-ษรรอยู่หนี้.
เวลาไม่เคยคอยใคร วันคืนล่วงเลยไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่
User avatar
หรรษา
 
ตอบ: 631
สมัครสมาชิก: Mon Aug 31, 2009 1:43 am
ที่อยู่: อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย พูนอุดม.เวียงเขลางค์ » Tue Aug 31, 2010 2:09 am


ประวัติค่าวซอ เป๋นมาจะอี้ ขอเล่าตำนาน แต๊ตั๊ก

พญาโลมวิสัย แต่งค่าวของมัก เรื่องแรกเก๊าเหง้า เนอนาย
อยู่ลำปางนั้น แต่งค่าวขยาย ตึงญิงตึงชาย ได้อ่านค่าวสร้อย
2400 พุทธศักราชหน้อย เรื่องหงส์ผาคำ ชื่อชั้น

ท่านเป๋นอาจ๋ารย์ พญาพรหมนั้น ฝากค่าวซอหื้อ ล้านนา
ขอบคุณท่านไท้ เป๋นนักเป๋นหนา ม่อนขอปูจา พญาท่านเจ้าUser avatar
พูนอุดม.เวียงเขลางค์
 
ตอบ: 144
สมัครสมาชิก: Tue Jul 22, 2008 8:41 am

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย ล้อเลื่อน » Tue Aug 31, 2010 4:28 am

ประวัติก๋าร สืบสานแบบเบ้า ของความเป๋นมา ค่าวจ๊อย

พญาฯสร้างสรรค์ สองปันสี่ร้อย เริ่มสาส์นต่อถ้อย คำคม
เป๋นมรดก โคลงคำผสม ท่านพูนอุดม ค้นหามาแจ้ง
ม่อนนี้ปรื้มใจ๋ บ่ได้เสแสร้ง ขอยกวันทา กราบนบ

ผู้เป๋นพญาฯ เป๋นที่เคารพ ขอน้อมกราบไหว้ บูชา
กว่าศตวรรษ เมินมาแล้วหนา เป๋นภูมิปั๋ญญา ท่านละไว้หื้อ
User avatar
ล้อเลื่อน
 
ตอบ: 1165
สมัครสมาชิก: Sun Apr 18, 2010 6:17 am
ที่อยู่: อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย หรรษา » Tue Aug 31, 2010 4:35 am

วันนี้มีใจ๋ สดใสบ่ดื้อ จะเข้ามาปรือ ค่าวจ๊อย

มาป๊ะใส่สาส์น ต่ำนานเรียบร้อย ครูจ๊อยแห่งห้อง อุดม
ได้มาบอกจี๊ ไขความเหมาะสม ครูพูนอุดม เขียนไว้บ่เส้า
พญาโลมวิสัย แต่งบทเก๊าเหง้า พ.ศ.องค์เลา พุทธะ

สองสี่ศูนย์ๆ มั่งมูลอาละ วาทะค่าวสร้อย หัวตี
อาจ๋ารย์พรหมต๊าว ยอดกวีศรี แต่งเมื่อเดิมที ลำปางเขตห้อง
ขอยกไหว้สา วันตาขึ้นหย้อง สิบนิ้วก่ายเกล้า กราบนบ

พญาโลมวิสัย ด้วยความเคารพ พร้อมกับต๊าวเจ้า พญาพรหม
ขอบคุณนักๆ จากใจ๋ของผม ครูพูนอุดม นำเรื่องมาแจ้ง.
เวลาไม่เคยคอยใคร วันคืนล่วงเลยไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่
User avatar
หรรษา
 
ตอบ: 631
สมัครสมาชิก: Mon Aug 31, 2009 1:43 am
ที่อยู่: อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย เครือออน » Tue Sep 14, 2010 12:22 pm

ยินดีครูพูน มาหนุนเตื่อมแถ้ง มาไขมาแจง ค่าวเก๊า

ฮู้ความเป๋นไป ดีใจ๋แต๊เล้า ฮู้เก๊าค่าวสร้อย เดิมบรรพ์
ฮู้ว่าท่านท้าว เจ้าพรหมโวหาร เป๋นศิษย์เจิงบรรณ โลมวิสัยเจ้า
หงส์ผาคำ บทนำแบบเบ้า ค่าวสร้อยของเฮา นาล้าน

แต่ม่อนสังก๋า ว่าคราครั้งนั้น ท่านเป๋นเจื๊อเจ้า "พญา"
โลมวิสัยนั้น เป๋นขษัตถา ฤๅเป๋น"พระยา" สังก๋าแต๊ใบ้.
ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใช้ / อยู่เท่าที่ดิน กิ๋นเท่าที่ได้ ใช้เท่าที่มี
User avatar
เครือออน
 
ตอบ: 856
สมัครสมาชิก: Fri Sep 14, 2007 8:58 am
ที่อยู่: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย พูนอุดม.เวียงเขลางค์ » Wed Sep 15, 2010 2:56 am


ถามเรื่องพญา ตอบมาไจ้ไจ้ เล่ากั๋นมาเมิน แต๊ตั๊ก

บ่ได้เป๋นเจ้า อยู่ในสำนัก วังหลวงที่อั้น ลำปาง
รับราชการนั้น ยะเวียกยะก๋าน อยู่มาเมินนาน ก็ได้เลื่อนขั้น
ได้เป๋นพญา บ่มีกีดกั้น ความสามารถมี จ้าดนัก

พญาโลมวิสัย แต่งค่าวของมัก สอนศิษย์ที่หั้น มากมี
พญาพรหมนั้น มีศักดิ์มีศรี ลูกศิษย์คนดี เก่งแต๊ว่าอั้น
User avatar
พูนอุดม.เวียงเขลางค์
 
ตอบ: 144
สมัครสมาชิก: Tue Jul 22, 2008 8:41 am

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย หรรษา » Wed Sep 15, 2010 3:10 am

พญาโลมวิสัย ได้ยศเลื่อนขั้น นับว่าสำคัญ อาละ

ซ้ำแต่งค่าวสาร แตกฉานมานะ แพร่อักขระ ค่าซอ
ลูกศิษย์มวลพร้อม แวดล้อมแตเ๊หนอ อย่างเอกค่าวซอ พญาพรหมเจ้า
ครูพูนแจกแจ๋ง แถลงบ่เศร้า เครือออนถามเอา ใคร่ฮู้

วันนี้ครูมา ตอบจ๋ากระทู้ สาธุยืนไหว้ ยินดี
ลูกศิษย์ค่าวจ๊อย ไหว้ครูพูนศรี ปราชญ์เอกเมธี วันตีน้อมเกล้า.
เวลาไม่เคยคอยใคร วันคืนล่วงเลยไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่
User avatar
หรรษา
 
ตอบ: 631
สมัครสมาชิก: Mon Aug 31, 2009 1:43 am
ที่อยู่: อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย ล้อเลื่อน » Wed Sep 15, 2010 5:08 am

สำราญหัวใจ๋ ในตั๋วข้าเจ้า ฮู้ความเป๋นมา ประวัติ

องค์โลมวิสัย ท่านได้ขีดคัด จัดแผงแต่งถ้อย คำโคลง
ไจ๊จื่อค่าวจ๊อย ได้สมผะสงค์ อยู่ยั้งยืนยง คงไว้แถวหน้า
ทรัพย์สินเงินทอง สิ่งของโลกหล้า บ่ออาจหามา เตี๊ยบจั๊น

ต้นไม้สะหลี แผ่กิ่งก้านนั้น รากยังฝังดั้น ลงดิน
ดั่งค่าวซอนั้น เตี้ยงหมั้นอาจิ๋ณ อยู่คู่ฟ้าดิน ถิ่นล้านนาห้อง[/size]
User avatar
ล้อเลื่อน
 
ตอบ: 1165
สมัครสมาชิก: Sun Apr 18, 2010 6:17 am
ที่อยู่: อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย พูนอุดม.เวียงเขลางค์ » Thu Sep 16, 2010 12:41 am


รัตนกวี ท่านได้เกี่ยวข้อง แบบอย่างค่าวซอ แต๊ตั๊ก

คือพญาพรหม แต่งค่าวของมัก สัมผัสนอกอั้น ม่วนงัน
เกิดลำปางนั้น สนุกสุขสันต์ ปีที่เกิดกาล 2345
แต่งค่าวสี่บท ต้นแบบเอกอ้า สืบสานตำนาน ดีนัก

ปีมรณะ ขอเอิ้นปากตั๊ก 2426 อั้น วางวาย
ที่เชียงใหม่นั้น ชีวิตสลาย อายุคำจาย แปดสิบเอ็ดอั้น
User avatar
พูนอุดม.เวียงเขลางค์
 
ตอบ: 144
สมัครสมาชิก: Tue Jul 22, 2008 8:41 am

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย ล้อเลื่อน » Mon Sep 20, 2010 5:13 am

หากคนรุ่นหลัง นั้นยังสานฝั้น ต่อสารบัน สืบไจ๊

บ่อตูมขว้างละ บ่อสั๊วะละไว้ คงสมทัยเจ้า พญาพรหม
หวั่นว่าเด็กน้อย บ่อเข้าผสม คำโคลงค่าวซอ ไผจะต่อสร้อย
คนฮ่วมถ้องกั๋น นั้นก็เหลือหน้อย ตี้เจ๋ตนา อารักษ์

ครูพูนอุดม ใจ๋ประเสริฐนัก มีเจตน์ตั้งหมั้น จรรโลง
อยากหื้อห้องนี้ ได้สมผะสงค์ ได้อยู่ยืนยง คู่เคียงโลกหล้า
User avatar
ล้อเลื่อน
 
ตอบ: 1165
สมัครสมาชิก: Sun Apr 18, 2010 6:17 am
ที่อยู่: อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย พูนอุดม.เวียงเขลางค์ » Sat Sep 25, 2010 5:31 am

( คำค่าวคำเครือเกี่ยวกับคนเลื่อยไม้ของพญาพรหม )

พรหมบ่รู้ เขาลู่เหล็กกั๋น สองตี๋นยัน เลื่อไม้กิ๋นจ้าง
User avatar
พูนอุดม.เวียงเขลางค์
 
ตอบ: 144
สมัครสมาชิก: Tue Jul 22, 2008 8:41 am

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย พูนอุดม.เวียงเขลางค์ » Sat Sep 25, 2010 5:38 am


มีค่าวของดี หัวใจ๋เอกอ้า สืบเจตนา ท่านไท้

ท่านพญาพรหม ได้สร้างเอาไว้ หื้อหลานลูกหน้อย อ่านกอย
คนเมืองอื่นนั้น เขาตึงจะขอย แต่งค่าวล่องลอย ไปกั๋นหล้องหล้อง
คนแต่งบ่เป๋น จะเข้ามาจ้อง อ่านค่าวฮอมปอย ม่วนแต๊

แต่งมาแหมเต๊อะ อ่านจ๋นบ่แป๊ หื้อละอ่อนหน้อย เดินตวย
ค่าวล้านนานั้น อักษรสะสวย อ่านก็ม่วนตวย ไผสู้บ่ได้
User avatar
พูนอุดม.เวียงเขลางค์
 
ตอบ: 144
สมัครสมาชิก: Tue Jul 22, 2008 8:41 am

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย ล้อเลื่อน » Sun Sep 26, 2010 4:23 am

กำถิ่นเมืองเหนือ ม่วนเหลือกำใต้ ละมุลละไม ไหวก๊อม

ลักษณา ภาษาอ่อนน้อม เหมือนน้ำไหลอ้อม วลวัง
ค่าวซอนาล้าน หว่านด้วยมนต์ขลัง ไผไหนได้ฟัง ขนคิงลุกหลู้
กำเก่าเล่าหลัง ฝังอยู่ในตู้ ควรเอามาจู สู่เน็ต

พริกหยวกพริกหวาน รัปทานฮู้เผ้ด เพชรอยู่ในตู้ ฤางาม
งัวจนตั๋วปู๊ ต้องอยู่สนาม ฮู้จื้อฮู้นาม งามสง่าได้
น้อยหนานล้านนา ผะหญ๋าเต๋มใส้ มีอยู่ทั่วไป นาล้าน

ชมรมค่าวซอ เหลือต๋อก๊ำฮ้าน คนอยู่บนบ้าน บ่อมี
ไค่เจิญหนานน้อย ค่อยแต้มแต่งสี ปรับปรูงหื้อดี ทาสีแต่งห้อง
User avatar
ล้อเลื่อน
 
ตอบ: 1165
สมัครสมาชิก: Sun Apr 18, 2010 6:17 am
ที่อยู่: อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย พูนอุดม.เวียงเขลางค์ » Sun Sep 26, 2010 10:56 am

( คำค่าวคำเครือระหว่างพญาพรหมกับป้าเจ้าของสวน )

(พญาพรหม)
อกพุทโธธัมโม แตงใหญ่หลายโมแม่ป้า หยังเป๋นเครือดี หน่วยนัก
เป๋นเครือหวันกั๋น หวันชิ้นจ่องจั๊ก เป๋นหน่วยก้าน ถมดิน
ปอปั๋นข้าไท้ ซากก๋าเหลือกิ๋น เป๋นหน่วยถมดิน หล่อนเลาะเบาะขวั้น

(ป้า)
บะแต๋งอยู่ต่ำ บะเต้าอยู่สูง บ่สมควรลุง จักกิ๋นของข้า

(พญาพรหม)
ตะเติ๋งเหยิง ตึงเปิงใจ๋ข้า ใคร่กิ๋นบะนอย บะน้ำ

(ป้า)
กิ๋นลุงกิ๋น ไปกลั๋วเสี้ยงซ้ำ ของม่อนข้า ถมไป

(พญาพรหม)
มาเอาเต๊อะน้อง เลือกกิ๋นต๋ามใจ๋ เปิ้นหื้อบ่ดาย เอานักบ่ได้


User avatar
พูนอุดม.เวียงเขลางค์
 
ตอบ: 144
สมัครสมาชิก: Tue Jul 22, 2008 8:41 am

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย พูนอุดม.เวียงเขลางค์ » Sun Sep 26, 2010 11:04 am


น้ำใจ๋คนเมือง เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่งค่าวฮอมปอย วันนี้

บ่ว่าเมืองไหน มาไขกล่าวจี๊ ในห้องที่หนี้ ตึงวัน
สำนวนค่าวจ๊อย ไผก็อยากหัน แต่งได้ม่วนงัน ไปกั๋นหล้องหล้อง
แต่งหื้อบ่ดาย ในกระดานห้อง คนเมืองดอทคอม แต๊ตั๊ก

ตึงจายตึงญิง เจ้าจี๋ดอกรัก เข้ามาอู้เอิ้น กั๋นไป
สืบสานเอาไว้ บ่หื้อสูญหาย หื้อสืบยาวไป ร้อยปีว่าอั้น

User avatar
พูนอุดม.เวียงเขลางค์
 
ตอบ: 144
สมัครสมาชิก: Tue Jul 22, 2008 8:41 am

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย หรรษา » Mon Sep 27, 2010 2:31 am

คนเมืองน้ำใจ๋ สดใสหลายขั้น ใจ๋ดีเจยบัน บ่จิ๊

มีหยังจัดแจ๋ง แบ่งปันออกผลิ บ่ถริเสแสร้ง หลังมือ
ฮับต้อนเลิศล้ำ จ่วยก๊ำนับถือ บ่หงายเปลี่ยนมือ บ่าวนายไพร่ข้า
บ่เอาน้ำใส นั้นมาซ่วยหน้า กำอู้เจรจา ม่วนเพราะ

สำเนียงเสียงใส เรืองไรเสนาะ แต่งก๋ายก็เมาะ เปิงดี
ล้านนาค่าวจ๊อย เรียบร้อยวจี๋ สมกวรจะมี คู่เมืองคู่บ้าน.
เวลาไม่เคยคอยใคร วันคืนล่วงเลยไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่
User avatar
หรรษา
 
ตอบ: 631
สมัครสมาชิก: Mon Aug 31, 2009 1:43 am
ที่อยู่: อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย ล้อเลื่อน » Mon Sep 27, 2010 6:55 am

มธุรสใส ถูกใจ๋แต๊หั้น ขับขานเป๋นบรรณ เกี่ยวก๊อง

คนสวนแต๋งโม ป้าก่ขานฮ้อง เข้ากั๋นหล้องหล้อง ถ้องคำ
บะแต๋งก็นัก บะฟักก็หนำ ของกิ๋นลำๆ ปี๊ดขวั้นจากก้าน
รจนา ภาษาจาวบ้าน ฟังแล้วสำฮาญ เจ้นล้ำ

เหมือนหันกับต๋า จิ๋นตนาซ้ำ ซ่อนอยู่ในถ้ำ คำงาม
ครูพูนฯค้นคว้า มาสู่สนาม งัดเอาใจ๋ความ คำงามคืนห้อง
User avatar
ล้อเลื่อน
 
ตอบ: 1165
สมัครสมาชิก: Sun Apr 18, 2010 6:17 am
ที่อยู่: อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย หรรษา » Sat Oct 02, 2010 5:20 am

สุระเสียงสาน โบราณเกี่ยวข้อง หาคำคล้องจอง บาทวรรค

หนึ่งบ่เป๋นสอง ทำนองแค้มคัก เก่งนักมอบหื้อ อ้ายลุง
ลุงล้อเก่งแต๊ ตึงแน่จั้กจุ๋ง เป๋นแฮงพยุง นำจุ๋งค่าวก้อม
นุ่งผ้าปื๊นเมือง สีดำหม้อห้อม เก็บมะลิฮอม สอดคล้อง

งามแบบล้านนา ภาษาแซ่ซ้อง เก็บหย้องแต่งถ้อย เรียงความ
ภาษาเก่านั้น แต่งปั้นหลายหลาม ละอ่อนรุ่นราม บ่ใส่ใจ๋เข้า.
เวลาไม่เคยคอยใคร วันคืนล่วงเลยไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่
User avatar
หรรษา
 
ตอบ: 631
สมัครสมาชิก: Mon Aug 31, 2009 1:43 am
ที่อยู่: อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย พูนอุดม.เวียงเขลางค์ » Sun Oct 03, 2010 1:33 am

( เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของพญาพรหม )


นกจี๋แจ๊บ สะแล๊บบินหนี ร้ายหรือดี บ่รู้ถี่แจ้ง
User avatar
พูนอุดม.เวียงเขลางค์
 
ตอบ: 144
สมัครสมาชิก: Tue Jul 22, 2008 8:41 am

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย พูนอุดม.เวียงเขลางค์ » Sun Oct 03, 2010 1:43 am


บรรพบุรุษ ล้านนาแบบเบ้า สร้างไว้หื้อเฮา ดีแต๊

มีนักมีหลาย อ่านจ๋นบ่แป๊ สืบสานไปหน้า นานเนาว์
มีเอกลักษณ์ อ่านได้หายเหงา ล้านนาหมู่เฮา โชคดีแล้วเจ้า
เสียงตรีเสียงโท ประสานกั๋นเข้า อ่านเป๋นทำนอง ไพเราะ

เสียงกึ่งโทตรี วจีเสนาะ บ่มีไผอั้น เหมือนเฮา
อนุรักษ์ไว้ บ่เหมือนของเขา ย้อนเป๋นของเฮา ล้านนาแห่งห้อง
User avatar
พูนอุดม.เวียงเขลางค์
 
ตอบ: 144
สมัครสมาชิก: Tue Jul 22, 2008 8:41 am

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย ล้อเลื่อน » Sun Oct 03, 2010 9:47 am

ทรัพย์สินปั๋ญญา ถ้าบ่ปกป้อง คนรุ่นบ่ปอง ฮองฮับ

มีวันจักสูญ ครูพูนขอรับ จะฮักษาได้ ใดดี
เหมือนนกจี่แจ๊บ สะแล๊บบินหนี ร้ายหรือดี บ่ฮู้ถี่แจ้ง
น้ำในนาดอน ก็ยังห่อนแห้ง คนฮักฮอมแปง ห่อนจู๊

วันหน้าวันป๋าย จายยังบ่ฮู้ ลูกหลานบ่สู้ ของเดิม
มัวหลงร็อคแร็ป เข้ามาแนบเสริม ของใหม่มาเติม ของเดิมหายจ๊อย
User avatar
ล้อเลื่อน
 
ตอบ: 1165
สมัครสมาชิก: Sun Apr 18, 2010 6:17 am
ที่อยู่: อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Re: หัวใจค่าวซอ

Postโดย ล้อเลื่อน » Thu Oct 21, 2010 2:21 am

แฟนค่าวหายห้ด หม้ดไปเตื่อหน้อย บ่เหลียวมากอย กระทู้

เฒ่าค่าวบินไกล๋ ไปไหนบ่าฮู้ บ่มาฟู่อู้ กะโลง
น้องฟาร์ริมฟ้า นั้นท่าจะหลง เข้าป่าเข้าดง หรือหลงเวียงกว้าง
เหมยเกี๋ยงเวียงละกอน ก่อนเคยร่วมสร้าง มาแต่งกะโลง ม่วนล้ำ

เดี๋ยวนี้ได้หาย ลอยไปต๋ามน้ำ ลัดเลาะหลงถ้ำ ไฮไฟ
อ้ายขโยมฮาด เข้ากาดหนีหาย จิรพพรรธครูไทย ไปไหนหายจ้อย
อ้ายนายมุงเมือง บ่มาต่อถ้อย ของเก่าจอยวอย ขว้างละ

จั๊กกิ้มหนานจัย ไปไหนกั๋นจ๊ะ ก่อนเคยร่วมห้อง ม่วนงัน
นักกะโลงน้อย โอรสสวรรค์ ผู้เฒ่าหนานปัน น้อยติ๊บหนานหง้อน
ช่อเอื้องเมืองเหนือ เหลือก้าคำอ้อน ฝากค่าวคำวอน แล้วทิ้ง

ปล่อยเฮาห้อยโหน บนตะหล่ายจิ้ง ซักวันคงกลิ้ง ลงดอย
ก่อนนั้นยุ๊บยุ๊บ เดี๋ยวนี้หายสอย ของเก่าฮีตฮอย เหลือฝอยขัดหม้อ
มีบ่กี่คน มาจ้วยกั๋นจ้อ ลุงล้อเครือออน หน้อยต๊ะ

หรรษาเพลงซอ เขาก็มาละ บ่หันหลายอ้าย มาเมิน
ก๋านงานรุมเร้า เจ้าเลยห่างเหิร มัวแต่เอาเงิน บ่เดินเข้าห้อง
เว็ปไซด์คนเมือง ก่อนเคยกึกก้อง ท่านที่จับจอง ก่อนเก๊า

หื้อคนรุ่นหลัง ได้นั่งในเล้า(ห้อง) สืบต่อลูกเต้า ปล๋ายลูน
คนเมืองเว็ปไซด์ บ่ได้หายสูญ ผู้มีพระคุณ เปิ้นได้แป๋งสร้าง
เฮาบ่เข้ามา เห็นทีหล้างหง้าง มาถึงหนทาง จุดจบ

ต่างคนต่างหนี ต่างคนต่างหล้บ เหลือแต่ผู้เฝ้า ดูแล
หากบ้านหลังนี้ เหลือก้าขื่อแป๋ เสียดายนักแก ถ้าเป๋นหยั่งอั้น
ปี้น้องเหย มาจ้วยกั๋นฝั้น เข้ามาสัมพันธ์ ผูกมิตร

เข้ามาร่วมกั๋น วันละหน้อยนิด ต๋ามจิตใจ๋ได้ จำนง
ผู้สร้างเว็ปนี้ ท่านคงประสงค์ ยังหวังดำรงค์ สืบไปภายหน้า...
User avatar
ล้อเลื่อน
 
ตอบ: 1165
สมัครสมาชิก: Sun Apr 18, 2010 6:17 am
ที่อยู่: อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

PreviousNext

กลับไปหน้า กระดานค่าว

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก Bing [Bot] และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron