ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

โฮงเฮียนค่าวออนไลน์

ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย พูนอุดม » Thu Jul 07, 2005 11:18 pm

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 " เพลงซอ " ( ป๊อบ ) แต่งค่าวจ่มอยู่ในห้องค่าว
คนเดียว ตอนท้าย " มองพิมพ์ " เข้ามาและแต่งค่าวโต้กั๋น ดังนี้


ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( แต่งโดย...เพลงซอ )

[เพลงซอ] เหลือเฮาคนเดียว บ่าเกี่ยวกับไผ บะจ่างยะใด บ่มีคนถ้อง

[เพลงซอ] สังมาหมองใจ๋ นั่งงอหล้องหง้อง มาละปี้หมอง เดียวดาย
[เพลงซอ] เข้ามาตะเจ๊า เดียวนี้ปอขวาย มะหันสักราย มาเป๋นเปื้อนข้า
[เพลงซอ] มองพิมสายใจ๋ น้องบ่มาถ้า เป๋นอย่างใดจา เส่วฮัก

[เพลงซอ] น้องบ่สบาย ถึงได้หยุดพัก บ่นึกถึงอ้าย คนโตน
[เพลงซอ] มาละปี้นี้ เป๋นด้นเป๋นหน มาเป๋นกังวล ยะบอดยะใบ้
[เพลงซอ] กึ๊ดหาป้าวัณย์ ซ้ำอ้ายบ่ได้ เข้าไปแวะไจ เอิ้นตั๊ก

[เพลงซอ] อ้ายเข้ามาขวาย เพราะการงานนัก เลยบ่ได้ตั๊ก สักกำ
[เพลงซอ] น้ำป๋ายแหมนั้น ปี้สาวงามขำ วันนี้คนงาม ก็ซ้ำบ่เข้า
[เพลงซอ] ปี้เหยไปไหน กั๋นจากู้เฝ้า มาป่อยคำจาย อ้างว้าง

[เพลงซอ] เปลี่ยวเปล่าหัวใจ๋ เป๋นล้นเป๋นล้ำ บ่หันไผอั้น สักคน
[เพลงซอ] ยามเมื่อก่อนนั้น เดือดกั๋นสับสน อยู่กั๋นหลายคน อู้กั๋นที่หนี้
[เพลงซอ] อ้ายหมื่นอ้ายปั๊ก บ่สับปะหลี้ บ่หมีเวลา มาแวะ

[เพลงซอ] เลยปล่อยป๊อปอาย หื้อน้ำต๋าแจะ และฮ้องไห้หา กู้คน
[เพลงซอ] อากาศวันนี้ มึดลมมึดฝน ไผจะโต้คารม ป๊อปอายตั๋วข้า
[เพลงซอ] ป้อครูอุดม เอื้องคำน้องหล้า ก็ซ้ำหนีไป แล้วนั้น

[เพลงซอ] บางเตื่อก็หนี ล่นไปฮิมกว๊าน ไปยะอย่างอั้น มองพิม
[เพลงซอ] อู้ออกใจ๋แต๊ ออกปากต๋ามจิ๋ง ขอหื้อแม่ยิง อดทนต่อสู้

[เพลงซอ] คนเฮาเกิดมา มีใจ๋หลิ่งหลู้ สู้ไปเต๊อะเจ้า ทรามวัย
[เพลงซอ] เสี้ยงก่าซ่อมรถ ไปเหียปันป๋าย บ่าวจาวเจียงฮาย ก็เลยอดเข้า
[เพลงซอ] เงิน 800 ป๋าย บ่นักดอกเจ้า อ้ายเคยได้นัก กว่านี้

[เพลงซอ] อันห้องซีเอ็ม บ่ไขกล่าวจี้ ป๊อปอายอ้ายปี้ ตุมลา
[เพลงซอ] เส่วน้องมองพิม ล่นถามปัญหา ตอบอย่างใดจา ปัญหาของเจ้า
[เพลงซอ] อันว่าตั๋วค่าว ของนายน้องเหน้า ก่อยลมก่อยเป๊า เอาเนาะ

[เพลงซอ] สำนวนของตั๋ว ก็ม่วนก็เพราะ ไปแถมอย่างอั้น นงราม
[เพลงซอ] จะว่าไปนัก บ่กล้าวิจ๋ารณ์ แถมบ่เมินนาน ก็เก่งนักขึ้น
[เพลงซอ] บ่เหมือนอ้ายป๊อป มันยุบ่ขึ้น บ่ถูกสำนวน ค่าวจ๊อย

[เพลงซอ] หื้อร่ายก๋อนสาร ต้องถามหนานน้อย ตึงบ่เรียบร้อย สักกำ
[เพลงซอ] เป๋นฉันทลักษณ์ บ่เว้นวรรคต๋าม ขาดสำนวนงาม ก็มอกแต่งเล่น

[เพลงซอ] ก่อนครูค่าวมา จำเป๋นต้องเต้น จำละหลีกเว้น ลำนำ
[มองพิม] เส่วเก่งหลือรับ ไผบ่ขับจ๋ำ สำนวนลำนำ เส่วเก่งบ่หน้อย
[มองพิม] จ้างหลบจ้างหลีก หั้นหน้อยหนี้หน้อย สำนวนน่ากอย อ่านล้ำ

[มองพิม] อ่านแล้วตลก หลายหลืบหลายจั๊น ก็ตึงม่วนได้ คำจาย
[มองพิม] แต่งมาแหมเต๊อะ จะหมั่นมาก๋าย เป๋นลวงเป๋นลาย สำนวนค่าวสร้อย
[เพลงซอ] ลำนำค่าวฮ่ำ เป๋นสารค่าวถ้อย มีน้อยล้ำไป แต๊นั้น

[เพลงซอ] มะต้องหย้องกั๋น มองพิมน้องจั้น ของตั๋วน้องนั้น จ๊าดงาม
[มองพิม] งามแต๊บ่ะแต๊ อยากขั้ยถ้องถาม เส่วข้าลองปาม บอกมาสักหน้อย

[มองพิม] ค่าวของอ้ายป๊อบ สำนวนต่ำต้อย เหมือนกิ๋นข้าวแล้ว บ่ลำ
[เพลงซอ] เป๋นของอ้ายป๊อป บ่น่าจดจ๋ำ เป๋นดีคะนัง ขว้างไปเหียจ้อย
[เพลงซอ] บ่มีปัญหา เนอนายยอดสร้อย บ่น่าเหลียวแล ต่ำก๊อย

[มองพิม] บ่ะดีใจเสีย แป๋งหน้าอ้อยซ้อย บ่ะดีว่าอั้น คำจาย
[มองพิม] จบค่าวบรรยาย สุดป๋ายมอกอี้ เต๊านี้สู่กั๋นฟัง ก่อนแลนายเหย

พูนอุดม
 
ตอบ: 1002
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:25 pm
ที่อยู่: จ. สุรินทร์

Postโดย เพลงซอ » Fri Jul 08, 2005 1:17 am

อิอิ มะจ่างว่าหยั่งสักกำ อายอ่ะครับ :-D มองพิมเหย ป้อครูครับบ่อน่าเอามาลงเลยอายเปิ้นขนาดง่ะ
เพลงซอ
 

Postโดย มองพิม » Fri Jul 08, 2005 1:55 am

จ่มยังเป๋นค่าว เก่งเน้อเส่วบ่ะต้องอายๆๆ คิกๆๆ
มองพิม
 

Postโดย น้องแอน » Fri Jul 08, 2005 2:54 am

อารมณ์สุนทรีย์แต๊ๆเลยเจ้า ปี้อ้าย ปี้สาว น้องแอน
ค่าวม่วนดีเจ้า..... อิอิ :-D :-D :-D
User avatar
น้องแอน
 
ตอบ: 51
สมัครสมาชิก: Sat Mar 05, 2005 8:31 am

ป๊อปซ่า

Postโดย น้ำป๋าย » Sat Jul 16, 2005 12:45 pm

ป๊อปเหียอย่าง ลวดลายนักแก อิอิ :-D
น้ำป๋าย
 
ตอบ: 1025
สมัครสมาชิก: Fri Jan 07, 2005 3:32 pm
ที่อยู่: เชียงใหม่

Postโดย Guest » Thu Jan 26, 2006 4:09 am

อยากรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านค่ะ :x
Guest
 

Postโดย พูนอุดม » Thu Jan 26, 2006 4:35 am

ลองไปดูที่เวบไซต์ข้างล่างนี้ครับ
http://www.cm77.com
http://www.lannaworld.com
พูนอุดม
 
ตอบ: 1002
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:25 pm
ที่อยู่: จ. สุรินทร์

Re:ขอฟัง

Postโดย สมบูรณ์ มาก่อน » Thu Dec 31, 2009 6:25 am

เพลงซอ wrote:อิอิ มะจ่างว่าหยั่งสักกำ อายอ่ะครับ :-D มองพิมเหย ป้อครูครับบ่อน่าเอามาลงเลยอายเปิ้นขนาดง่ะ
สมบูรณ์ มาก่อน
 

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย เพลงซอ » Thu Jan 21, 2010 1:21 am

เอิ๊กๆ อันนี้เป็นค่าวที่เริ่มหัดแต่งต๋อนเข้ามาห้องค่าวใหม่ๆ ครับ บ่เดี่ยวนี้ดีขึ้นจาดนักละครับ ได้กำลังใจ๋ดีจากทุกคนครับ
เพลงซอ
 
ตอบ: 183
สมัครสมาชิก: Tue Aug 11, 2009 3:26 am

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย เครือออน » Thu Jan 21, 2010 3:03 am

เมื่อก่อนนั้นไซร้ เจ้าได้ขีดเขียน ก่ำลังฮ่ำเฮียน เขียนได้มอกอี้
เครือออนนี้หนา เล็งต๋าปอหลี้ ยังบ่ได้ดี เปียงจั๊น
เสนาะจั๊บใจ๋ ในสำนวนนั้น อรรถรสอั้น รื่นรมย์
คำเมืองก็ใจ๊ คำไทยผสม สมัยนิยม เหมาะสมคำถ้อย.
ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใช้ / อยู่เท่าที่ดิน กิ๋นเท่าที่ได้ ใช้เท่าที่มี
User avatar
เครือออน
 
ตอบ: 856
สมัครสมาชิก: Fri Sep 14, 2007 8:58 am
ที่อยู่: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย หน้อยต๊ะเวียงต๋าน » Thu Feb 25, 2010 9:19 am

วลีค่าวซอ กำกล๋อนกำสร้อย สำนวนเลิศลอย ไพเราะ

ยินฟังกล๋อนจ๋า ภาษาม่วนเพราะ เป๋นตี้เสนาะ ดวงทัย
สำนวนอ่อนสร้อย เย็นวอยถึงใจ๋ เหมือนล่องลอยไป ในวิมานกว้าง
สุดตี้จำนรรจ์ เสกสรรกล่าวอ้าง สุดจะอำพราง ซ่อนไว้

จึ่งต้องเอ่ยจ๋า ภาษาดอกไม้ หื้อฮู้ทราบได้ ในความ
จ้วยฮับเอาไว้ อย่างใดก้อต๋าม วลีดีงาม มาจากไหนเจ้า
หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
 

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย เครือออน » Thu Feb 25, 2010 2:01 pm

ลางเทื่อก็ไหล ย้อนได้กิ๋นเหล้า ลางเทื่อก็เมา นักล้ำ

ลางเทื่อแต่งไป ลื่นไหลดั่งน้ำ ลางเทื่อก็อ้ำ อึ้งเมิน
ลางเทื่อก็กั๊น ได้มันส์เหลือเกิ๋น ลางเทื่อก็เพลิน บ่เขินบ่ข้อง
ลางเทื่อบรรยาย ได้ไหลหล้องหล้อง ลางเทื่อก็มอง เหลิกเมิ้น

ลางเทื่อก็อำ ใจ๊คำเก่าเนิ้น ลางเทื่อก็เอิ้น คำไทย
ความดีเหล่านี้ บ่มีที่ไหน มาหาเอาใน กระดานค่าวสร้อย.
ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใช้ / อยู่เท่าที่ดิน กิ๋นเท่าที่ได้ ใช้เท่าที่มี
User avatar
เครือออน
 
ตอบ: 856
สมัครสมาชิก: Fri Sep 14, 2007 8:58 am
ที่อยู่: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย หน้อยต๊ะเวียงต๋าน » Fri Feb 26, 2010 7:42 am

ค่าวสารหนังสือ เป๋นบทบาทถ้อย ต๋ามฮีตแนวฮอย เก่าเกื๊อ
ผ่อหันวลี มีแต่ค่าวเนื้อ หากยินเสียงได้ คงดี
คนเคยฮ่ำฮ้อง ฮ่ำถ้องวจี ยินฟังใจ๋ดี วลีค่าวสร้อย
คนบ่เกยฟัง ยังฮ่ำค่าวถ้อย ก้อบ่เอ็นจอย แต้ล้ำ

อยากฟังค่าวหวาน หันตึงเนื้อน้ำ ไปเซาะหาได้ ตางใด
เสียงฮ่ำค่าวจ๊อย มีขายตี้ไหน ร้านจื่อว่าใด ขานไขบอกข้าฯ
หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
 

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย เครือออน » Mon Mar 01, 2010 3:50 am

บ่ยินคำไข บ่ได้หันหน้า อ่านวัจนา บันทึก

อ่านค่าวของใผ เอาใจ๋ระลึก นึกเถิงใบหน้า เมธี
หากยินยลท้วน คงม่วนดีหลี สักวันคงมี เวทีกล๋างแจ้ง
หมู่เฮาหนาหนำ อาบน้ำปะแป้ง ออกไปแสดง อื่อจ๊อย

เมื่อใดจาหา ผะดาใหญ่น้อย จักได้เกี่ยวก้อย ออกงาน
เมษาปี๋นี้ ปี๋ใหม่สังขานต์ หน้อยต๊ะจัดงาน ห้างฉัตรก็ได้.
ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใช้ / อยู่เท่าที่ดิน กิ๋นเท่าที่ได้ ใช้เท่าที่มี
User avatar
เครือออน
 
ตอบ: 856
สมัครสมาชิก: Fri Sep 14, 2007 8:58 am
ที่อยู่: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย หน้อยต๊ะเวียงต๋าน » Sat Mar 06, 2010 1:47 am

โดย หน้อยต๊ะเวียงต๋าน

ห้าเมษายน เวียนวนวันคล้าย วันเปิดสถานี วิทยุ

ชุมชนล้านนา มาครบบรรลุ กระจายเสียงคลื่น เอฟเอ็ม
เก้าห้าเจ็ดห้า คลื่นร้อยเต๋มๆ ขมหวานมันเกม เผ็ดฝาดส้มเปรี้ยว
นักจัดรายก๋าร ทุกวัยก่ายเกี้ยว ภาษาหนึ่งเดียว นาล้าน

ศาสตรศิลป์คนเมือง รุ่งเรืองเหล่านั้น ประเพณีอั้น เมืองเฮา
ได้อนุรักษ์ จ้าดเจื้อเครือเถาว์ ฮีตฮอยของเฮา ก่อนเก่าฮอมต้อม
มาป๊บป๊ะกั๋น ปันหวันแวดอ้อม มาฮ่วมรวมฮอม จ้าดเจื๊อ

ม่อนขอยอสาน วอนวานเอื้อเฟื้อ คนค่าวเก่าเกื้อ ล้านนา
เพลงซอล้อเลื่อน เครือออนหรรษา ป้อพูนอุดมมา เป๋นเก๊าตี้หั้น
เมืองยาวแม่สัน ป่าเหียงหมู่บ้าน จังหวัดลำปาง ถิ่นท้อง

หากแวะเวียนมา ข้าฯจะปล่าวฮ้อง ไปทั่วแห่งห้อง ชุมชน
หื้อได้ฮับฮู้ มาฮ่วมประสม นักค่าวชมรม ทั่วแดนบ่ห้าม
ศูนย์แปดหนึ่งนำ เก้าเก้าแปดต๋าม หนึ่งหนึงแหมกำ สี่เจ็ด

โทรศัพท์นัมเบอร์ ในอินเตอร์เน็ต เบอร์ประจ๋ำห้อง ทำงาน
ติดต่อหน้อยต๊ะ คนจัดรายก๋าร ผัดปุ้ดอังคาร สิบโมงก่อได้
หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
 

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย เครือออน » Sat Mar 06, 2010 8:24 am

หน้อยต๊ะคนงาม ไค่ถามแต๊ใบ้ ในสะถานี ต๊ะนั้น

ส่งเน็ตก่อหา ยกฐานะจั๊น ส่งเน็ตว่าอั้น ออกไป
เครือออนม่อนนี้ บ้านเจียงใหม่ไกล๋ ไค่ฟังเน็ตเอา เก้าห้าเจ็ดห้า
ส่งเสียงออนไลน์ ทางใดบอกข้า จักเปิดเน็ตดา จ่อจั๊น

เสียงวิทยุ กระจายเสียงนั้น คงบ่ฮอดดั้น เวียงพิงค์
หากส่งเน็ตไซร้ คงได้เป๋นจริ๋ง ข้าอยู่ระมิง โสติ๋งเสียงอ้าย.
ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใช้ / อยู่เท่าที่ดิน กิ๋นเท่าที่ได้ ใช้เท่าที่มี
User avatar
เครือออน
 
ตอบ: 856
สมัครสมาชิก: Fri Sep 14, 2007 8:58 am
ที่อยู่: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย หน้อยต๊ะเวียงต๋าน » Sun Mar 07, 2010 2:31 am

โดย หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
ก๋ำลังขอสาย โทรศัพท์เข้าใกล้ สำนักงานใน ออฟฟิต

เปิ้นบอกหื้อรอ คู่สายสักนิด หื้อคอยต๋ามติ้ด ต่อไป
ถามขวาบอกซ้าย บ่ฮู้วันไหน ติ้ดเน็ตออนไลน์ ตั้งใจ๋เสี้ยงถ้าน
จะพยายาม ติ้ดต๋ามทุกด้าน หื้อได้ก่อนงาน วันครบ

ม่อนขอวันตา ไหว้สากราบนบ หากว่าป้ะป้บ ตางใด
ขอวานจ้วยเอิ้น บอกเสียงไร้สาย โทรศัพท์ไป ต๋ามเบอร์ตี้แจ้ง
หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
 

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย เครือออน » Mon Mar 08, 2010 6:14 am

เมื่อเถิงเมษา น้ำท่าจักแห้ง มันแล้งนักแก เดือนนี้

หน้อยต๊ะเวียงต๋าน มาขานบอกจี๊ จัดงานจ้ะอี้ ต้นเดือน
ลำปางก็ฮ้อน เจียงใหม่ก็เหมือน เมษาเป็นเดือน ฮ้อนเหมือนจักไหม้
ถ้าหากได้ไป จักเลยไปไหว้ องค์ใหญ่ลำปาง ธาตุพระ

นมัสก๋าร กรานคารวะ หื้อพระธาตุสร้าง ความเย็น
ลำปางหลวงนั้น พระธาตุที่เห็น สร้างความชุ่มเย็น เป๋นธาตุคู่บ้าน.
ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใช้ / อยู่เท่าที่ดิน กิ๋นเท่าที่ได้ ใช้เท่าที่มี
User avatar
เครือออน
 
ตอบ: 856
สมัครสมาชิก: Fri Sep 14, 2007 8:58 am
ที่อยู่: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย หน้อยต๊ะเวียงต๋าน » Wed Mar 10, 2010 3:28 am

รวมจิตฮอมใจ๋ ไทยทั่วทุกด้าน น้อมนำกราบกราน แซ่ซ้อง

บ้านหลวงลำปาง เดิมบางเปิ้นฮ้อง ลัมพะกัปป้ะ นคร
องค์พระพุทธะ จาริกสั่งสอน เจ้าลั้วะอ้ายกอน ถวายน้ำต้ม
น้ำเผิ้งบ่าปิน บ่าป้าวสีส้ม ต่านมอบเส้นผม ต่านไท้

เจ้าลั้วะอ้ายกอน ใส่ผะอบไว้ แล้วได้ก่อสร้าง เจดีย์
นับต่อจากนั้น สองปันกว่าปี๋ ด้วยบารมี สะหรีแห่งหั้น
ต่านมาร่วมงาน ในนามเจ้าบ้าน ม่อนขอเจือจาน งานนี้

เป๋นคนนำปา ไขจ๋ากล่าวจี้ สถานตี้นี้ เต้อะนา
แต่มีข้อแม้ ต้องจวนแวะหา ป้อครูค่าวคม อุดมป้อเจ้า
กิ๋นด่างแตนเกลื๋อ มะเขือค้างเก๊า ดีอายหมู่เฮา ค่าวจ๊อย

บุญบ่นำปา วาสนามีน้อย ใจ๋หมองต่ำก้อย แต้นา
ม่อนตั้งใจ๋ไว้ ได้ไปไหว้สา ต๋นเก๊าครูบา เมินมาบ่น้อย
โดย หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
 

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย เครือออน » Wed Mar 10, 2010 5:20 am

ยินดีแต๊หนา หน้อยต๊ะเอ่ยถ้อย เล่าเรื่องฮีตฮอย ธาตุพระ

มูละศรัทธา อ้ายกอนเจ้าลัวะ นำก๋ารก่อสร้าง เจดีย์
เกศาพุทธะ บรรจุเป๋นศรี เป๋นปูชนีย์ สถานแหล่งหล้า
สรงน้ำพระธาตุ วันใดเจ้าข้า เดือนห้าหกเจ็ด เป็งนับ

เดือนแปดเหนือเฮา เดือนเก้ากาครับ สำหรับฮีตอั้น ล้านนา
ขอบคุณเนอครับ สำหรับอรรถา อธิบายมา สาธุข้าไหว้.
ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใช้ / อยู่เท่าที่ดิน กิ๋นเท่าที่ได้ ใช้เท่าที่มี
User avatar
เครือออน
 
ตอบ: 856
สมัครสมาชิก: Fri Sep 14, 2007 8:58 am
ที่อยู่: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย หน้อยต๊ะเวียงต๋าน » Tue Mar 30, 2010 12:28 am

ปี๋ใหม่สงกรานต์ ทุกปี๋เกยได้ สรงน้ำธาตุองค์ หลวงนั้น

สรงจิตสรงใจ๋ สรงก๋ายบ่รั้น ขอองค์หลวงกั้น โพยภัย
ปี๋เดือนวันเคราะห์ ก้อห่างจ๋างหาย มลายล่องไป ใจ๋ก๋ายเป่งป้อย
ต๋ามวันต๋ามวัย สดใสสร้อยหล้อย ต๋ามเก่าฮีตฮอย ห้อยไว้

กราบนบไหว้สา เทวาเทพไท้ ในโขงองค์ใกล้ อาราม
องค์มรกต งามงดเกร๋งขาม อยู่ในอาราม วิหารหลังกว้าง
หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
 

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย เครือออน » Tue Mar 30, 2010 4:59 am

พระธาตุองค์ลอย ต๋ามหน้อยต๊ะอ้าง ธาตุหลวงลำปาง องค์นั้น

ตั๋วข้าเครือออน ขอวอนต๊ะจั๊น บอกเถิงวันอั้น สรงองค์
สรงน้ำธาตุพระ ต๋ามฮีตเขตขง สรงน้ำธาตุองค์ ตรงเดือนไหนเจ้า
นับเดือนเหนือเสร็จ หกเจ็ดแปดเก้า ออกหรือแฮมเนา เล่าจี๊

เดือนเป็งเดือนดับ สำหรับปี๋นี้ วันที่เท่าอี้ เดือนใด
บอกกำเต๊อะจ๊ะ ขอต๊ะขานไข วันที่เท่าใด เดือนไหนกั๋นเจ้า.
ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใช้ / อยู่เท่าที่ดิน กิ๋นเท่าที่ได้ ใช้เท่าที่มี
User avatar
เครือออน
 
ตอบ: 856
สมัครสมาชิก: Fri Sep 14, 2007 8:58 am
ที่อยู่: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย หน้อยต๊ะเวียงต๋าน » Wed Mar 31, 2010 11:27 am

ม่อนขอสูมา เครือออนป้อเจ้า บ่ได้ลำเนา กล่าวเน้น

วัดลำปางหลวง ม่อนบ่เกยเว้น ทำบุญแอ่วเล่น สงกรานต์
วันที่สิบสาม วันล่องสังขาร เป๋นวันเริ่มงาน วันปี๋ใหม่แก้ว
ถึงพญาวัน สรงน้ำพระแก้ว มรกตพราวแพรว ยอยก

จ๋นวันปากปี๋ วันที่สิบหก สิบเจ็ดสิบแปด สามวัน
สรงองค์ธาตุพระ เมษาคิมหันต์ จวบปัจจุบัน ต๋ำนานเก่าเกื้อ
หน้อยต๊ะเวียงต๋าน
 

Re: ค่าวจ่มหื้อเส่วฟัง ( เพลงซอ )

Postโดย เครือออน » Wed Mar 31, 2010 1:35 pm

ปี๋ใหม่สังขานต์ เหตุก๋ารณ์มันเอิ้อ ใส่เสื้อผ้าเมือง ฮดน้ำ

หนุ่มเถ้าสาวจี๋ ยินดีม่วนล้ำ สรงน้ำธาตุเจ้า ลำปาง
หกวันสง้า เมษาเดือนกล๋าง เจิญแอ่วเขลางค์ ลำปวงหลวงบ้าน
สิบสามเมษา มาศะเมษหมั้น สิบแปดที่วัน เดือนนี้

บ้านใกล้บ้านไกล๋ ในล้านนานี้ หากมาที่หนี้ สงกรานต์
สำหรับธาตุพระ วัดอื่นสถาน สรงน้ำประมาณ เดือนแปดเดือนเก้า
อันพระธาตุ ผาตั้งองค์เจ้า แม่ออนของเฮา แห่งนั้น

เดือนแปดเหนือแฮม แปดค่ำจ่องจั๊น ทุกปี๋ว่าอั้น ถือเอา
สำหรับปี๋นี้ วันดีเฉลา หกพฤษภ์เนอเฮา วันผัสเจ้าข้า
อาบสรงเจ๋ดีย์ ใจ๋คลี่บานอ้า อะหังวันตา สาธุ

ล้อเลื่อนบอกขาน สื่อสารบรรลุ ธา-ตุธาตุเจ้า ลำปาง
ผาตั้งธาตุพระ ตำบลออนกล๋าง ก็ขอปล่าววาง ไว้-ณ-ที่หนี้.
ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใช้ / อยู่เท่าที่ดิน กิ๋นเท่าที่ได้ ใช้เท่าที่มี
User avatar
เครือออน
 
ตอบ: 856
สมัครสมาชิก: Fri Sep 14, 2007 8:58 am
ที่อยู่: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


กลับไปหน้า กระดานค่าว

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน