ค่าวคนเมือง

โฮงเฮียนค่าวออนไลน์

ค่าวคนเมือง

Postโดย กิ่งแก้ว » Thu Jul 28, 2005 7:37 am

มะโนในนึก....ระลึกกำจ๋า....ครูเกยสอนมา....ไหว้สาต่านเจ้า
กิ่งแก้วสาวจี๋....ดีใจ๋แต๊เล่า....อู้กำหมะเก่า....กำค่าวกำเคือ
สืบสานภาษา....ลานนาเมืองเหนือ....ขึ้นล่องเหมือนเฮือ....ม่วนไป

ละอ่อนหมะเดี่ยว....เตียวไปตี่ไหน....เปิ้นอู้กำไทย....(เธอฉัน)
ถ้าเอิ้นข้าเจ้า....บ่เข้าใจ๋กั๋น....อ้าย (คือใครกัน)....ปี้ (ฉันไม่รู้)
อุ้ย ม่อน คนเฒ่า....เขาก่บ่อู้....(ตา ยาย)เปิ้นฮู้....เน้อนาย

เข้าวัดเข้าวา....หั๋นน่าใจ๋หาย....ละอ่อนหญิ๋งจาย....บ่ฮู้
ใส่เสื้อสายเดี่ยว....เกาะเกี่ยวอ๊กสู....กระโปรงผ๋อลู๋....สั้นจู๋เน้อเจ้า
ลืมประเวณี....ดีงามแต๊เล่า....พระหน้อยตุ๊เจ้า....ปออาย

ใส่เกิบเข้าวัด....เตียวลัดคนหล๋าย....ตึงหญิ๋งตึงจาย....บ่ก้ม
เข้าพระวิหาร....ปานเฮือนจะล่ม....เสียงดังเหมือนจ่ม....ลมบ้าหมูเข้า
บ่มีอ่อนน้อม....อู้ก๊อมสูเจ้า....ลืมกำคนเฒ่า....เปิ้นสอน

บาปบุญคุณโต๊ด....ผีโผดหมาหอน....พระตุ๊ปั๋นปอน....ใส่ใจ๋
ฮีตฮอยอุ้ยม่อน....สอนป้อแม่ไว้....หื้อสูเอาไป....ใส่ใจ๋เน้อเจ้า
กำอู้กำจ๋า....ลานนานี่เล่า....ขอหื้อหมู่เฮา....อู้กั๋น

บ่ต้องไปอาย....ไผ๋ไหนเปิ้นหั๋น....เฮาคนเมืองนั้น....ใจ๋ดี
อู้ม่วนจ๋าหวาน....กิ๋นต๋านบ่หนี....เมตตาไมตรี....ปี้น้องฮู้เจ้า
ขอจบค่าวจ๊อย....ข้าน้อยอยากข้าว....จบค่าวก๊อมก่อน...ละนาย....สรีสวัสดีเจ้า
กิ่งแก้ว
 

คนเมือง กาว่า คนไทย

Postโดย พูนอุดม » Fri Jul 29, 2005 12:20 pm

ค่าวคนเมืองกาว่าคนไทย

มโนเนือง ใจเหลืองเหี่ยวม้าน ผ่อไปทั่วบ้าน เป๋นดีเศร้าใจ
ละอ่อนเดี๋ยวนี้ บ่ว่าตี้ไหน ปากั๋นอู้ไทย ไปกั๋นหล้องหล้อง
ตวยหลังฝรั่ง ไค่ไปเกี่ยวข้อง ย้อมผมสีทอง ขึดล้ำ

จะมีไผไหน จะมาช่วยค้ำ สืบสานต่อได้ บ้านเฮา
อู้ไทยแหมนั้น เป๋นดีง่อมเหงา ยะจะไดเฮา หยังเป๋นจะอี้
บ่ภูมิใจ๋กา มาสับปะหลี้ ละประเพณี หมดแล้ว

คนใหญ่นำทาง ได้คลาคลาดแคล้ว สอนละอ่อนหื้อ อู้ไทย
อู้เมืองบ้านนอก บ่ก้าวไปไกล๋ ปากั๋นอู้ไทย เป๋นดีโศกเศร้า
กุยเฮงบ่เอา หายไปแล้วเจ้า แล้วไผจะมา ช่วยค้ำ

ภาคอื่นเข้ามา ล้านนาม่วนล้ำ สวัสดีเจ้า ม่วนดี
มาบ่าเดี่ยวนี้ เซาะหาบ่หมี สำนวนม่วนดี หายไปหมดเสี้ยง
ละหื้อคนเถ้า นั่งอมขี้หมี้ยง นั่งเหงาง่อมงัน จ๊กม้ก

ธรรมเนียมล้านนา เก็บใส่ผ้าป๊ก ตวยกรุงเทพอั้น ว่าดี
ฟังซอค่าวจ๊อย คนเบือนหน้าหนี ไผจะมาควี สืบสานว่าอั้น
ของดีล้านนา ปากั๋นขีดขั้น กิ๋นแหนงแต๊นา วันนี้

ภาคอื่นว่าดี มาจ๋ากล่าวชี้ ใคร่มาอยู่หนี้ ล้านนา
คนล้านนานั้น บ่สนเลยหนา ปากั๋นนำพา กรุงเทพว่าอั้น
สงสารล้านนา คงจะอดกลั้น คนสืบสานรอย ก่อนเนิ้น

เอกลักษณ์ล้านนา ก็คงจะเคิ้น บ่มีไผเอิ้น ร่ำเปิง
มโนเนือง สุดเสี้ยงเท่าอี้ บ่ลี้หนีหายไป ก่อนแลนายเหย

พูนอุดม
 
ตอบ: 1002
สมัครสมาชิก: Mon Oct 06, 2003 11:25 pm
ที่อยู่: จ. สุรินทร์


กลับไปหน้า กระดานค่าว

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก พูนอุดม.อินทร์จัลต๊ะ และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน