ความเป็นมา

       โดยแรกเริ่มเดิมทีแล้ว จุดประสงค์ของการทำเว็บไซท์นี้ เริ่มจากการที่เราได้ทำงานเพลงคำเมืองแนวใหม่ออกมา 2 ชุด แต่ด้วยทุนที่มีอยู่จำกัด เราจึงไม่สามารถซื้อสื่อที่จะทำให้งานเพลงของเราเข้าถึงหูผู้ฟังได้ จึงเริ่มมองหาช่องทางอื่นที่จะทำให้ผู้ฟังสามารถฟังงานเพลงของเราได้  อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่เราเลือก เพราะในขั้นต้นนั้น ไม่ต้องมีการลงทุนใดๆเลย เราก็เลยเริ่มด้วยการขอพื้นที่เว็บฟรี และสร้างเว็บไซท์ของเราขึ้นมาเพื่อโปรโมทเพลงของเรา พอเราทำได้ระยะหนึ่งก็เริ่มมีผลตอบรับ ถึงจะไม่ได้ทำให้ยอดขายของเรากระเตื้องขึ้นมากนัก แต่กลับทำให้เราได้รับความรู้สึกที่ดีๆ ความรู้สึกที่อบอุ่น อย่างที่เราคาดไม่ถึงมาก่อน กลางเดือนกรกฎาคม 2546 เราจึงได้ตัดสินใจเช่าพื้นที่สร้างเว็บไซท์ของเราเอง โดยจดโดเมนเนมว่า www.konmueng.com และ www.khonmuang.com ซึ่งก็น่าแปลกใจและน่ายินดีว่า ยังไม่มีใครจดโดเมนเนมชื่อนี้ไว้    

     จากจุดประสงค์เดิมในตอนแรกที่ตั้งไว้คือเพื่อโปรโมทเพลงของเรา แต่พอมาถึงวันนี้  เราได้ขยายวัตถุประสงค์ด้วยการทำเว็บบอร์ด ทำแชทรูม เพื่อเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เกิดสังคมของคนเมืองบนอินเตอร์เน็ตขึ้นมา และในภายภาคหน้าเราจะทำการเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของคนเมือง เพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่สืบต่อไป  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซท์นี้จะเป็นประโยชน์กับคนเมืองและคนทั่วไปที่สนใจและรักวัฒนธรรมของคนเมือง

                คณะผู้จัดทำเว็บไซท์