หลวงอนุสารสุนทร (สุ้นฮี้ ชัวย่งเสง)

          หลวงอนุสารสุนทร  เดิมชื่อ นายสุ่นฮี้  ชัวย่งเสง  เกิดเดือน 12 ปีเถาะ ตรงกับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2410 เป็นบุตรของนายต้อย นางแว่น แซ่ฉั่ว เป็นชาว บ้านทุ่งกู่ช้าง อำเภอปากช่อง จังหวัดลำพูน มีพี่น้องร่วมมารดา 6 คนเป็นชาย 4 หญิง 2 ต่อมาครอบครัวได้อพยพมาอยู่ที่บ้านวัดเกต ตำบลวัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          นายสุ่นฮี้แต่งงานกับนางคำเที่ยง ซึ่งเป็นบุตรสาวคนแรกของนายก๊ก นางทิพย์ บุรี มีบุตรธิดา 2 คน คือ

          1. นางกิมฮ้อ ชุติมา

          2. นายแพทย์ยงค์ ชุติมา

ต่อมาได้แต่งงานกับ นางอโนชา อนุสารสุนทร มีบุตรธิดา 5 คนคือ

          1. นายสงัด บรรจงศิลป์

          2. นายเชื้อ อนุสารสุนทร

          3. นางสาวกรองทอง ชุติมา

          4. นายวิพัฒน์ ชุติมา

          5. นายชัชวาลย์ ชุติมา

หลวงอนุสารสุนทรถึงแก่กรรม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2477

 

          เมื่ออายุ 16 ปี ได้เรียนภาษาไทยกับพระภิกษุที่วัดอุปคุตไทย จนอ่านออกเขียนได้ และยังได้เรียนวิชาดีดลูกคิดกับอักษรพื้นเมือง (ตั๋วเมือง) จนมีความชำนาญ

  • หลวงอนุสารสุนทร เป็นผู้ริเริ่มเอาสินค้าเกษตรจากล้านนาบรรทุกเรือค้ำถ่อไปขายกรุงเทพและนำเอาสินค้า เช่น  เครื่องใช้ ยาและอาหารกระป๋อง ฯลฯ จากต่างประเทศมาขายที่เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการค้าของเมืองเชียงใหม่

  • หลวงอนุสารสุนทร เป็นนักถ่ายรูป โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากพระยาเจริญราชไมตรี(จำนงค์ อำมาตยกุล)

  • หลวงอนุสารสุนทร ได้สร้างโรงเรียนชัวย่งเสง และต่อมาเปลี่ยนชื่อตามบรรดาศักดิ์ของท่านเป็นชื่อโรงเรียน "อนุสารสุนทร"

  • หลวงอนุสารสุนทรได้สร้างตึกประสูติสถานให้โรงพยาบาล แมคคอร์มิค และสร้างตึกให้สุขศาลาของเทศบาลเชียงใหม่ และอื่นๆอีกหลายแห่ง

        วันที่  27  มกราคม พุทธศักราช 2453 นายสุ่นฮี้ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น ขุนอนุสารสุนทร และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2467 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนเป็นหลวงอนุสารสุนทรเป็นกรมการพิเศษ ในจังหวัดเชียงใหม่