กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 60,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 60 เดือน

วัตถุประสงค์ในการกู้เงินคนพิการประจำเดือนสิงหาคมปี 2566/2023

สินเชื่อคนพิการ 2566 ถือเป็นที่ต้องการในสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันปี 2566/2023 นี้ก็ได้มีประชากรที่เป็นผู้พิการมากกว่า 2 ล้านคนในประเทศ บวกกับสวัสดิการต่างๆ ที่ไม่พอใช้จ่ายและสวนทางกับค่าครองชีพ ทำให้การกู้เงินคนพิการมักเป็นที่ต้องการนั่นเอง 

ซึ่งกองทุนคนพิการก็ได้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการปล่อยกู้ นั่นก็คือ เพื่อให้เงินกู้คนพิการได้เป็นทุนประกอบอาชีพ อีกทั้งการกู้ยืมเงินคนพิการจะสามารถต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นการกู้เงินคนพิการก็ได้กำหนดคุณสมบัติสำคัญไว้เช่นกัน ว่าผู้กู้จำเป็นที่จะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และถ้าหากผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ไม่มีบัตรประจำตัว ก็สามารถที่จะยื่นเอกสารและลงทะเบียนคนพิการออนไลน์ได้เลยทันทีนั่นเอง ซึ่งข้อดีในการกู้เงินคนพิการนั่นก็คือ ผู้พิการที่กู้เงินด่วนจะได้รับวงเงินที่สูงถึง 6 หมื่นบาท และถ้าหากผู้กู้เงินคนพิการได้ชำระตามระยะเวลาผ่อนใน 5 ปีก็จะไม่เสียดอกเบี้ยในสินเชื่อคนพิการ 2566 อีกด้วย

กู้เงินคนพิการ…ได้กำหนดเอกสารในขั้นตอนการส่งไว้ยังไงบ้าง?

ทางกองทุนคนพิการได้กำหนดเอกสารในการยื่นเรื่องเพื่อกู้ยืมเงินคนพิการ ไว้ทั้งหมดดังนี้

 • ผู้ขอเงินกู้คนพิการจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวผู้พิการ (ในกรณีที่ไม่มีก็สามารถลงทะเบียนคนพิการออนไลน์เพื่อรับบัตรได้)
 • ทะเบียนบ้านผู้กู้เงินคนพิการ
 • หนังสือรับรองในที่อยู่อาศัยหรือสัญญาเช่า
 • รูปถ่ายที่ชี้ให้เห็นสภาพความพิการ
 • หากผู้กู้เงินคนพิการเป็นผู้อุปการะผู้พิการ จะต้องมีหนังสือรับรองอย่างชัดเจน
 • หนังสือยินยอมของคู่สมรส
 • แผนที่บ้านและสถานประกอบอาชีพของผู้กู้เงินด่วน
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้กู้เงินคนพิการ

ทั้งนี้ในการกู้ยืมเงินคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็จำเป็นที่จะต้องมีบุคคลในการค้ำประกันที่มีคุณสมบัติน่าเชื่อถือตรงตามเงื่อนไขของแหล่งปล่อยกู้อีกด้วย

 

ขั้นตอนในการกู้เงินคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพฉบับย่อ

 1. อย่างแรกเลยให้ลงทะเบียนคนพิการออนไลน์เพื่อยื่นคำร้อง
 2. กองทุนคนพิการจะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้าน และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
 3. ทางโครงการสินเชื่อคนพิการ 2566 จะเสนอเรื่องราว ข้อมูล และพร้อมพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้กู้เงินคนพิการ
 4. เมื่อได้ผลลัพธ์จากมติที่ประชุมเงินกู้คนพิการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางแหล่งปล่อยกู้อย่างกองทุนคนพิการก็จะแจ้งผลการพิจารณาในทันที
 5. หากผลในการกู้เงินคนพิการผ่าน ทางโครงการสินเชื่อคนพิการ 2566 ก็จะนัดทำสัญญาพร้อมโอนเงินให้ทันที

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

อายุ
อยู่ในช่วง 20-55 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 60 เดือน
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้
8,000 บาทขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 20,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 24 เดือน