Banks: ธนาคารไทยพาณิชย์

อายุ
ไม่กำหนด
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระหนี้
ไม่กำหนด
อายุ
อยู่ในช่วง 20-60 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 20,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 12 เดือน
อายุ
อยู่ในช่วง 20-60 ปี
รายได้
15,000 บาทขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 72 เดือน
อายุ
อยู่ในช่วง 20-60 ปี
รายได้
10,000 บาทต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1.5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 36 เดือน
อายุ
อยู่ในช่วง 20-70 ปี
รายได้
15,000 บาทต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 16% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 10 เดือน
อายุ
อยู่ในช่วง 20-60 ปี
รายได้
10,000 บาทต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1.5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 72 เดือน
อายุ
15 ปีขึ้นไป
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท
ผ่อนชำระหนี้
ไม่กำหนด
อายุ
อยู่ในช่วง 20-60 ปี
รายได้
10,000 บาทต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 36 เดือน
อายุ
อยู่ในช่วง 20-60 ปี
รายได้
10,000 บาทต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1.5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 72 เดือน
อายุ
อยู่ในช่วง 20-65 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 60 เดือน
อายุ
อยู่ในช่วง 20-65 ปี
รายได้
8,000 บาทต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
ไม่กำหนด
อายุ
อยู่ในช่วง 20-65 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 60 เดือน
อายุ
อยู่ในช่วง 20-60 ปี
รายได้
30,000 บาทต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
150,000 -1.5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
อยู่ในช่วง 19.99-24.99% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 60 เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากธนาคารแห่งแรก เคียงคู่คนไทยจนถึงปัจจุบัน

ประวัติการเดินทางในธุรกิจการเงินและการธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Siam Commercial Bank จากการเกิดธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ในปี 2499 พัฒนาและเติบโตมาพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จนมาเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน มีชื่อย่อว่า SCB ในปัจจุบันที่ธุรกิจทางการเงินการธนาคารเข้าสู่โลกของดิจิตอลกันอย่างเข้มข้น ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของไทยพาณิชย์ที่มีสำหรับลูกค้าในทุกกลุ่ม เปิดโอกาสและขยายช่องทางการลงทุนการจัดการทางการเงินให้กับทุกคน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระจายตัวไปได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไป,ผู้ประกอบรายย่อยหรือธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตาม

ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาโอกาสใหม่ทางการเงินให้กับผู้ใช้บริการ

จุดเด่นของการทำงานภายใต้แนวคิดที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)” การทำงานของธนาคารไทยพาณิชย์นั้น เป็นโครงสร้างของ Transformation วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเงินการธนาคารที่เทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก มีการปรับตัวตั้งแต่เชิงโครงสร้างให้สามารถทำงานได้คล่องตัวด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยทั้งด้านการทำธุรกรรมต่าง ๆ ลงทุนไปกับดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้ง scbeasy ที่เป็นแอพธนาคารไทยพาณิชย์ และ Merchant App สำหรับร้านค้าในการรองรับการชำระเงิน ได้ครบทุกรูปแบบ ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอีกมากมาย ที่ได้พัฒนาให้ได้ทุกมิติของการให้บริการกับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บริการทุกด้านทางการเงินที่ครบและทันยุคของดิจิตอลที่สุด

หลักการและแนวคิดของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ใช้ Big Data analytics และ Machine learning ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ทำให้ทางธนาคารสามารถออกผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้ตรงมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่บริการพื้นฐานทางการเงินอย่าง การเปิดบัญชีไทยพาณิชย์ ที่จะเลือกเปิดตามประเภทที่ต้องการใช้งานได้รวดเร็ว ทั้งออมทรัพย์,กระแสรายวันหรือฝากประจำ,บัตรเครดิต scb ที่ขอเปิดได้ง่ายผ่าน scbeasy แอพของธนาคาร เลือกรูปแบบของบัตรเครดิตให้ตรงความต้องการได้เลย หรือ สินเชื่อไทยพาณิชย์ ที่จะมีให้เลือกหลายประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกัน, สินเชื่อธุรกิจสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม (SSME) โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยการพิจารณาสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ยังมีการขยายโอกาสทางการเงินไปกับธุรกิจอีกหลายช่องทางการเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Robinhood การปล่อยสินเชื่อดิจิตอลผ่านบริษัทการเงินที่จดทะเบียนเพื่อรองรับสินเชื่อนาโนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือคนที่ไม่มีเงินเดือนประจำ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ถูกเงินกฎหมายได้มากขึ้น

ช่องทางการติดต่อของธนาคารไทยพาณิชย์

สํานักงานใหญ่ scb หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ มีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถ้าต้องการติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์โทร 0 2777 7777