LINE BK

LINE BK

อายุ
อยู่ในช่วง 20-60 ปี
รายได้
5,000 บาทต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 800,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
12-60 เดือน

เช็คประเภทสินเชื่อที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชัน LINE BK

แอพพลิเคชัน LINE BK เป็นหนึ่งในช่องทางในการยืมเงินออนไลน์ที่มาแรงเป็นอย่างมากเพราะการสมัครสินเชื่อ LINE BK นั้นเป็นการกู้ยืมเงินแบบถูกกฎหมาย และในวันนี้เราจะพาท่านมาเช็คประเภทของสินเชื่อ LINE BK ที่มีให้บริการในปัจจุบันกัน ซึ่งการตรวจเช็คประเภทสินเชื่อก่อนทำการกู้ LINE BK นั้นจะทำให้ท่านทราบว่าท่านควรสมัครสินเชื่อประเภทไหน และการเลือกประเภทสินเชื่อที่เหมาะกับท่านยังเป็นหนึ่งวิธียืมเงิน LINE BK ให้ผ่านอีกด้วย โดยสินเชื่อ LINE BK จะแบ่งได้ดังนี้

  • วงเงินให้ยืม LINE BK

สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกนั้นจะเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของ LINE BK ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการบริโภคและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ซึ่งการกู้เงิน LINE BK ผ่านสินเชื่อตัวดังกล่าวนี้จะเป็นการกู้ยืมเงินแบบเนกประสงค์นั่นเอง

  • วงเงินให้ยืมนาโน LINE BK

สำหรับสินเชื่อตัวต่อมาจะเป็นวงเงินให้กู้นาโนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของสินเชื่อวงเงินให้ยืมนาโน LINE BK จะเป็นคนค้าขาย เจ้าของกิจการ และพนักงานประจำที่ต้องการทำอาชีพเสริมหลังเลิกงาน

ส่องสาเหตุที่ทำให้สมัครกู้เงิน LINE BK ไม่ผ่าน

ในบทความนี้เราจะพาท่านมาส่องสาเหตุหลักๆ ที่ส่งผลให้ท่านสมัครกู้เงิน LINE BK ไม่ผ่าน ซึ่งจะมีสาเหตุอะไรบ้างเราไปดูกันเลย!

  • สำหรับสาเหตุแรกที่ส่งผลให้ท่านสมัคร LINE BK ไม่ผ่านนั้นจะเป็นในเรื่องของเงื่อนไขการสมัคร ซึ่งท่านอาจจะทำการสมัครสินเชื่อ LINE BK ที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติของท่านทำให้ท่านไม่ผ่านการอนุมัติ ดังนั้นก่อนที่ท่านจะทำการสมัครสินเชื่อ LINE BK ท่านจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบเงื่อนไขของสินเชื่อเพื่อเป็นการเช็คว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะสมัครสินเชื่อตัวดังกล่าวนี้หรือไม่
  • ท่านไม่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ LINE BK ในส่วนของสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 7 เดือน ต้องบอกเลยว่าเอกสารในส่วนของรายการเดินบัญชีย้อนหลังนั้นมีผลต่อการอนุมัติวงเงินกู้ LINE BK เป็นอย่างมาก ซึ่งหากท่านไม่นำส่งเอกสารในส่วนนี้ท่านมีโอกาสที่จะไม่ผ่านการอนุมัติกู้เงิน LINE BK ที่ค่อนข้างสูง

สมัครกู้เงิน LINE BK อัตราดอกเบี้ยถูกมาก

เช็คด่วนดอกเบี้ย LINE BK แพงไหม! สำหรับการสมัครกู้ยืมเงินผ่านแอพพลิเคชัน LINE BK นั้นจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แยกตามประเภทของสินเชื่อ ซึ่งหากท่านทำการสมัครกู้เงิน LINE BK ผ่านสินเชื่อวงเงินให้ยืมหรือสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลท่านจะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 25% ต่อปี โดยการคิดอัตราดอกเบี้ยของ LINE BK ในส่วนนี้จะรวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับท่านที่ทำการสมัครสินเชื่อ LINE BK วงเงินให้ยืมนาโนหรือสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ LINE BK นั้นท่านจะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 33% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ย LINE BK ในส่วนนี้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยทั่วไปของตลาดสินเชื่อนาโน

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

อายุ
อยู่ในช่วง 20-55 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 60 เดือน
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้
8,000 บาทขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 20,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
ผ่อนชำระหนี้
นานสุด 24 เดือน